Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Toán học Lớp 8 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm)

      Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1:  (x + 2)(x – 2)  bằng:

            A)   x2 + 4            B)   x2 – 2             C)  x2 + 2    D)   x2 – 4 

Câu 2:  Giá trị của biểu thức:  x2 + 4x + 4  tại x = - 2 là:

            A)   - 16              B)  0                   C)   - 14      D)   2

Câu 3:   Đơn thức 9x2y3z chia hết cho đơn thức nào sau đây:

            A)   3x3yz             B)   4xy2z2            C)   - 5xy2   D)   3xyz2

Câu 4:    x6 : x2  bằng:

            A)   - x3                B)  x4                  C)  x3         D)  - x4

Câu 5:    Một hình thang có đáy lớn dài 6cm, đáy nhỏ dài 4cm. Độ dài đường trung bình của hình thang đó là: 

A . 10cm               B . 5cm                  C . cm                      D . cm

Câu 6:    Một hình thang có một cặp góc đối là: 1250 và 650. Cặp góc đối còn lại của hình thang đó là:

A . 1050 ; 450                  B . 1050 ; 650                   C . 1150 ; 550         D . 1150 ; 650

          

doc 3 trang Bảo Giang 30/03/2023 3460
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Toán học Lớp 8 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Toán học Lớp 8 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Toán học Lớp 8 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)
PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY 
TRƯỜNG THCS AN BÌNH
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2017-2018
MÔN: TOÁN 8 
(Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian giao đề)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm)
 Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: (x + 2)(x – 2) bằng:
 A) x2 + 4	 B) x2 – 2 	C) x2 + 2	D) x2 – 4 
Câu 2: Giá trị của biểu thức: x2 + 4x + 4 tại x = - 2 là:
 A) - 16	 B) 0	C) - 14	D) 2
Câu 3: Đơn thức 9x2y3z chia hết cho đơn thức nào sau đây:
 A) 3x3yz	 B) 4xy2z2 	C) - 5xy2 	D) 3xyz2
Câu 4: x6 : x2 bằng:
 A) - x3 	 B) x4 	C) x3	D) - x4 
Câu 5: Một hình thang có đáy lớn dài 6cm, đáy nhỏ dài 4cm. Độ dài đường trung bình của hình thang đó là: 
A . 10cm 	B . 5cm 	C . cm 	D . cm
Câu 6: Một hình thang có một cặp góc đối là: 1250 và 650. Cặp góc đối còn lại của hình thang đó là:
A . 1050 ; 450	B . 1050 ; 650 	C . 1150 ; 550	D . 1150 ; 650
B. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 điểm)	
Bài 1: (1,5 điểm) Làm tính nhân: 
a) x(x + 1) 
b) (x + 1)(x + 2)

File đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_giua_hoc_ki_i_mon_toan_hoc_lop_8_truo.doc