Ôn tập về giải phương trình Lớp 8 - Trường THCS Kim Đồng

Bài 1: Giải các phương trình sau:

a)     b) (x2 – 25) + (x – 5)(2x – 11) = 0     c) (x2 – 6x + 9) – 4 = 0     d)

Bài 2: Giải phương trình sau:

a)             b)2x3 – 5x2 + 3x = 0                  c)

Bài 3: Giải phương trình sau:

a) 7 – (2x + 4) = - (x + 4)                                   b)                     c)                     

d) x2 – 4x + 4 = 9                                              e)  

Bài 4: Giải phương trình sau:    +    +    +    + = 15

Bài5: Giải phương trình sau: 

a)2x – 6 = 5x – 9           b) 4x2 – 6x = 0              c)                d)             

doc 1 trang Bảo Giang 30/03/2023 2760
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập về giải phương trình Lớp 8 - Trường THCS Kim Đồng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập về giải phương trình Lớp 8 - Trường THCS Kim Đồng

Ôn tập về giải phương trình Lớp 8 - Trường THCS Kim Đồng
ÔN TẬP VỀ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LỚP 8
Bài 1: Giải các phương trình sau:
a) 	 b) (x2 – 25) + (x – 5)(2x – 11) = 0 c) (x2 – 6x + 9) – 4 = 0	d) 
Bài 2: Giải phương trình sau: 
a) 	b)2x3 – 5x2 + 3x = 0	c)
Bài 3: Giải phương trình sau: 
a) 7 – (2x + 4) = - (x + 4)	 	b) 	c) 
d) x2 – 4x + 4 = 9	e) 
Bài 4: Giải phương trình sau: + + + + = 15
Bài5: Giải phương trình sau: 
a)2x – 6 = 5x – 9	b) 4x2 – 6x = 0	c) 	d) 
Bài 6: Giải phương trình sau:
a) 4(3x – 2 ) – 3( x – 4 ) = 7x + 10 b ) c) 
Bài 7: Giaûi phöông trình: 
Bài 8: Giải phương trình sau: 	
a) 7 – (2x + 4) = - (x + 4)	 (0,5đ)	b) (0,5đ)
c) (1đ)	 d) x2 – 4x + 4 = 9 (1đ)
e) (1,5đ)

File đính kèm:

  • docon_tap_ve_giai_phuong_trinh_lop_8_truong_thcs_kim_dong.doc