Đề ôn tập môn Toán học Lớp 8 - Phiếu 1

A.TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: x2 - 4 bằng:

  1. (x-2) (x+2)             B.(x+2)(x-2)               C.(x-2)(2+x)                D.-(2-x)(2+x)

Câu 2:  Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng?

  1. Hình vuông           B. Hình chữ nhật     C. Hình thang cân         D. Hình thoi

Câu 3: Kết quả của phép tính  (x + y)2 – (x – y)2 là :

       A. 2y2           B.  2x2                    C. 4xy                           D. 0 

Câu 4: Cho hình vẽ: . Diện tích tích tam giác ABC bằng:

  1.                     B.             C.            D

Câu 5: Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng?

  1. Hình vuông           B. Hình chữ nhật     C. Hình thang cân         D. Hình thoi

Câu 6: Phân thức đối của phân thức là:

      A.              B.               C.                D.                    

B.TỰ LUẬN: 

Bài 1: Thực hiện các phép tính:

a)   3x(x3 - 2x )     ;         b)             c)

d)    (với x ≠ y)       ;         e)   ( với x ≠ ± 3)   

doc 1 trang Bảo Giang 28/03/2023 3740
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập môn Toán học Lớp 8 - Phiếu 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề ôn tập môn Toán học Lớp 8 - Phiếu 1

Đề ôn tập môn Toán học Lớp 8 - Phiếu 1
ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 8 (Phiếu 1)
A.TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: x2 - 4 bằng:
(x-2) (x+2)	 B.(x+2)(x-2)	 C.(x-2)(2+x) 	 D.-(2-x)(2+x)
Câu 2: Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng?
Hình vuông	B. Hình chữ nhật 	 C. Hình thang cân	D. Hình thoi
Câu 3: Kết quả của phép tính (x + y)2 – (x – y)2 là :
 A. 2y2	 B. 2x2	 C. 4xy	 D. 0 
Câu 4: Cho hình vẽ: . Diện tích tích tam giác ABC bằng:
 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng?
Hình vuông	B. Hình chữ nhật 	 C. Hình thang cân	D. Hình thoi
Câu 6: Phân thức đối của phân thức là:
 A. 	 B. 	 C. 	 D. 	
B.TỰ LUẬN: 
Bài 1: Thực hiện các phép tính:
a) 3x(x3 - 2x )	;	b) c) 
d) (với x ≠ y) 	;	e) ( với x ≠ ± 3) 
Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 2x + 4y	b) x2 + 2xy + y2 - 1 
Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 4cm, AC = 8cm. Gọi E là trung điểm của AC và M là trung điểm của BC.
a) Tính EM .
b) Vẽ tia Bx song song với AC sao cho Bx cắt EM tại D. Chứng minh rằng tứ giác
 ABDE là hình vuông.

File đính kèm:

  • docde_on_tap_mon_toan_hoc_lop_8_phieu_1.doc