Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức Lớp 4 - Tuần 7 đến tuần 13 - Trường Tiểu học Vĩnh Hòa

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

 

Tiết :              Tên bài : TIẾT KIỆM TIỀN CỦA (Tiết 1)

Tuần              : 7    

 

I. Mục tiêu :

 

- Học xong bài này, học sinh có khả năng : Nhận thức được cần phải tiết kiệm tiền của như thế nào. Vì sao cần tiết kiệm tiền của.

- Học sinh biết tiết kiệm, gìn giữ sách vở, đồ dùng đồ chơi … trong sinh hoạt hàng ngày.

- Biết đồng tình ủng hộ những hành vi, việc làm tiết kiệm; không đồng tình với những hành vi, việc làm lãng phí tiền của.

 

II. Đồ dùng dạy học :

 

- SGK đạo đức 4

- Đồ dùng để chơi đóng vai .

- Mỗi hs có ba tấm bìa màu xanh, trắng, đỏ.

III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu :

 

1. Ổn định tổ chức  :

2. Kiểm tra bài cũ   : - Muốn bày tỏ ý kiến của mình em phải làm gì?

3. Bài mới               : - Giới thiệu bài : “Tiết kiệm tiền của (Tiết 1)”

 

doc 14 trang Bảo Giang 03/04/2023 2560
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức Lớp 4 - Tuần 7 đến tuần 13 - Trường Tiểu học Vĩnh Hòa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức Lớp 4 - Tuần 7 đến tuần 13 - Trường Tiểu học Vĩnh Hòa

Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức Lớp 4 - Tuần 7 đến tuần 13 - Trường Tiểu học Vĩnh Hòa
Ngày / / 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tiết : 	Tên bài : TIẾT KIỆM TIỀN CỦA (Tiết 1)
Tuần 	: 7	
I. Mục tiêu :
- Học xong bài này, học sinh có khả năng : Nhận thức được cần phải tiết kiệm tiền của như thế nào. Vì sao cần tiết kiệm tiền của.
- Học sinh biết tiết kiệm, gìn giữ sách vở, đồ dùng đồ chơi  trong sinh hoạt hàng ngày. 
- Biết đồng tình ủng hộ những hành vi, việc làm tiết kiệm; không đồng tình với những hành vi, việc làm lãng phí tiền của.
II. Đồ dùng dạy học :
- SGK đạo đức 4
- Đồ dùng để chơi đóng vai .
- Mỗi hs có ba tấm bìa màu xanh, trắng, đỏ.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu :
1. Ổn định tổ chức 	: 
2. Kiểm tra bài cũ 	: - Muốn bày tỏ ý kiến của mình em phải làm gì?
3. Bài mới 	: - Giới thiệu bài : “Tiết kiệm tiền của (Tiết 1)”
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm (các thông tin trang 11 SG...hàng ngày. 
- Biết đồng tình ủng hộ những hành vi, việc làm tiết kiệm; không đồng tình với những hành vi, việc làm lãng phí tiền của.
II. Đồ dùng dạy học :
- SGK đạo đức 4
- Đồ dùng để chơi đóng vai .
- Mỗi hs có ba tấm bìa màu xanh, trắng, đỏ.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu :
1. Ổn định tổ chức 	: 
2. Kiểm tra bài cũ 	: 	- Vì sao phải tiết kiệm?
	- Nêu câu ca dao về tiết kiệm.
3. Bài mới 	: - Giới thiệu bài : “Tiết kiệm tiền của (Tiết 2)”
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : HS làm việc cá nhân (bài tập 4, SGK).
Mục tiêu : Học sinh biết tiết kiệm, gìn giữ sách vở, đồ dùng đồ chơi  trong sinh hoạt hàng ngày.
Cách tiến hành :
Bước 1 : 
- GV mời một số hs chữa bài tập và giải thích.
Bước 2 : 
- GV kết luận:Các việc làm a, b, g, h, k là tiêt kiệm tiền của.
- Các việc làm c, d, đ, e, i là lãng phí tiền của.
- hs làm bài tập.
- Một số hs chữa bài tập.
Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm và đóng vai (bài tập 5, SGK).
Mục tiêu : Biết đồng tình ủng hộ những hành vi, việc làm tiết kiệm; không đồng tình với những hành vi, việc làm lãng phí tiền của.
Cách tiến hành :
Bước 1 : 
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận và đóng vai một tình huống trong bài tập 5.
- Một vài nhóm lên đóng vai.
Bước 2 : 
- Thảo luận lớp.
+ Cách ứng xử như vậy đã phù hợp chưa? Có cách ứng xử nào khác không? Vì sao?
+ Em cảm thấy thế nào khi ứng xử như vậy?
Bước 3 :
- GV kết luận về cách ứng xử phù hợp trong mỗi tình huống.
Kết luận chung :
- GV mời một vài hs đọc to phần ghi nhớ trong SGK.
- Các nhóm thảo luận và chuẩn bị đóng vai.
- Vài nhóm lên đóng vai.
- hs thảo luận.
4. Củng cố, dặn dò : 
- Nhận xét tiết học	: Học thuộc ghi nhớ. 
- Chuẩn bị bài 	: “Tiết kie...ách tiến hành :
Bước 1 : 
- GV lần lược nêu từng ý kiến trong bài tập 3, hs bày tỏ thái độ của mình bằng thẻ màu.
- GV đề nghị HS giải thích lý do lựa chọn của mình.
Bước 2 :
- GV kết luận :
+ Ý kiến d là đúng.
+ Các ý kiến a, b, c là sai.
- hs sử dụng thẻ xanh, đỏ, trắng.
- hs giải thích lý do chọn thẻ của mình.
4. Củng cố, dặn dò : 
- Nhận xét tiết học	: - Tự liên hệ viêïc sử dụng thời giờ của bản thân (bài tập 4/SGK).
	- Lập thời gian biểu hàng ngày của bản thân (bài tập 6/SGK).
	- Viết, vẽ, sưu tầm các chuyện, tấm gương, ca dao, tục ngữ về tiết kiệm thời giờ (bài tập 5/SGK)
- Chuẩn bị bài 	: “Tiết kiệm thời giờ (Tiết 2)”
III. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	Ngày / / 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tiết : 	Tên bài : TIẾT KIỆM THỜI GIỜ (Tiết 2)
Tuần 	: 10	
I. Mục tiêu :
- Học xong bài này, học sinh có khả năng : Hiểu được thời giờ là cái quý nhất, cần phải tiết kiệm. Cách tiết kiệm thời giờ.
- Biết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm.
II. Đồ dùng dạy học :
- Mỗi học sinh có ba tấm bìa màu xanh, đo,û trắng.
- SGK Đạo đức 4.
- Các truyện tấm gương về tiết kiệm thời gian.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu :
1. Ổn định tổ chức 	: 
2. Kiểm tra bài cũ 	: 	- Vì sao cần phải tiết kiệm thời giờ?
	- Nêu một vài việc làm của em để tiết kiệm thời giờ.
3. Bài mới 	: - Giới thiệu bài : “Tiết kiệm thời giờ (Tiết 2)”
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân (bài tập 1/SGK).
Mục tiêu : Học sinh biết xác định việc nào nên làm và việc nào không nên làm.
Cách tiến hành :
Bước 1 : 
- GV yêu cầu hs làm việc cá nhân.
- GV mời hs trình bày ý kiến trước lớp.
Bước 2 : 
- GV kết luận :
+ Các việc làm a, c, d là tiết kiệm thời giờ.
+ Các việc l

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_mon_dao_duc_lop_4_tuan_7_den_tuan_13_truong.doc