Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Tuần 1, Tiết 1: Trung thực trong học tập(3)

Đạo dức ( Tiết 1)               TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP(3)

I/ Mục tiêu :          

     - Học xong bài này, HS có khả năng

     1. Nhận thức được :

     + Cần phải trung thực trong học tập

     + Giá trị của trung thực nói chung và trung thực trong học tập nói riêng

     2. Biết trung thực trong học tập

     3. Biết đồng tình, ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán những hành vi thiếu trung thực trong học tập

II Tài liệu và phương tiện :

     - Tranh minh hoạ tình huống (hoạt động 1)

     - Các mẫu chuyện tấm gương về sự trung thực trong học tập

III/ Các hoạt động dạy – học:

doc 5 trang Bảo Giang 01/04/2023 3640
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Tuần 1, Tiết 1: Trung thực trong học tập(3)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Tuần 1, Tiết 1: Trung thực trong học tập(3)

Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Tuần 1, Tiết 1: Trung thực trong học tập(3)
 Tuần 1
Đạo dức ( Tiết 1) TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP(3)
I/ Mục tiêu : 	
	- Học xong bài này, HS có khả năng
	1. Nhận thức được :
	+ Cần phải trung thực trong học tập
	+ Giá trị của trung thực nói chung và trung thực trong học tập nói riêng
	2. Biết trung thực trong học tập
	3. Biết đồng tình, ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán những hành vi thiếu trung thực trong học tập
II Tài liệu và phương tiện :
	- Tranh minh hoạ tình huống (hoạt động 1)
	- Các mẫu chuyện tấm gương về sự trung thực trong học tập
III/ Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
A. Bài cũ
- Kiểm tra sách vở HS
B. Dạy bài mới :
1/ Giới thiệu bài : Trung thực là đức tính quý của con người nhất là trung thực trong học tập. Vậy vì sao chúng ta cần phải trung thực trong học tập, điều đó có ý nghĩa như thê nào? ta cùng học bài Trung thực trong học tâp sẽ hiểu rõ hơn điều đó.
* Hoạt động 1 : Xử lý tình huống (3/SGK)
+ Mục tiêu : HS biết cách xử lý tình huống theo cách trung thự... thẻ Đ/S và giải thích ý kiến
-hs lắng nghe
- Cả lớp trao đổi, bổ sung
- HS lắng nghe
- 1-2 HS đọc ,cả lớp lắng nghe
hs lắng nghe
Kỹ thuật ( Tiết 2) VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU (6)
I/ Mục tiêu : 	
	- HS biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu, thêu.
	- Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ ( gút chỉ)
II/ Đồ dùng dạy - học :
	- Một số mẫu vật liệu và dụng cụ cắt, khâu, thêu
	- Một số mẫu vải, chỉ khâu, chỉ thêu
	- Kéo cắt vải và kéo cắt chỉ thêu
	- Khung thêu
	- Một số sản phẩm may thêu
III/ Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
A. Bài cũ
- Kể tên một số sản phẩm được làm từ vải.
- Chỉ khâu , chỉ thêu được làm từ các nguyên liệu nào ?
B. Dạy bài mới :
1/ Giới thiệu bài : Tiết học trước các em đã làm quen với một số vật liệu và dụng cụ cắt, khâu, thêu. Tiết học này các em sẽ tiếp tục làm quen với một số vật liệu và dụng cụ khác dùng trong khâu, thêu.
* Hoạt động 3 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kim.
+ Mục tiêu : HS nắm được đặc điểm cấu tạo và cách sử dụng kim.
+ Hướng dẫn HS quan sát hình 4 SGK kết hợp và mô tả đặc điểm cấu tạo của kim
- GV bổ sung và nêu những đặc điểm chính của kim khâu, kim thêu
- Gv hướng dẫn HS quan sát các hình 5a, 5b, 5c SGK
- Gọi 1 HS đọc nội dung b mục 2 SGK
- Gọi 1- 2 HS lên bảng thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ ( gút chỉ)
- GV nhận xét và hướng dẫn thêm
- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về tác dụng của vê nút chỉ (SGK)
- GV thao tác kim đã xâu chỉ rút qua mặt vải ( chưa vê nút chỉ)
- Gọi 1 HS nhận xét
* Hoạt động 4 : HS thực hành xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ
+ Mục tiêu : HS thao tác được xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
+ Yêu cầu HS thực hành theo nhóm
- GV theo dõi giúp đỡ những em còn lúng túng
- GV nhận xét đánh ía kết quả thực hành của HS 
* Hoạt động 5 : hướng dẫn HS quan sát nhận xét một số vật liệu, dụng c

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_dao_duc_lop_4_tuan_1_tiet_1_trung_thuc_tron.doc