Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Tuần 32 - Bài: Biết chia sẻ những khó khăn với người thân trong gia đình

Đạo đức (34):             BIẾT CHIA SẺ NHỮNG KHÓ KHĂN 

                                   VỚI NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH

 

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức : Trong gia đình phải cùng nhau giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với nhau, cùng nhau đoàn kết giúp đỡ vượt qua nhau vượt qua khó khăn. Có như vậy sẽ đem lại nhiều niềm vui cho những người thân trong gia đình.

 2. Thái độ : Luôn có ý thức giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với người thân trong gia đình.

 3. Hành vi : Biết yêu thương, giúp đỡ mọi người trong gia đình khi gặp khó khăn.

 II. Đồ dùng dạy - học:

- Bảng phụ ghi các tình huống.

 - Thẻ màu xanh- đỏ cho mỗi HS.

doc 2 trang Bảo Giang 03/04/2023 4780
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Tuần 32 - Bài: Biết chia sẻ những khó khăn với người thân trong gia đình", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Tuần 32 - Bài: Biết chia sẻ những khó khăn với người thân trong gia đình

Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Tuần 32 - Bài: Biết chia sẻ những khó khăn với người thân trong gia đình
Đạo đức (34): BIẾT CHIA SẺ NHỮNG KHÓ KHĂN 
 VỚI NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức : Trong gia đình phải cùng nhau giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với nhau, cùng nhau đoàn kết giúp đỡ vượt qua nhau vượt qua khó khăn. Có như vậy sẽ đem lại nhiều niềm vui cho những người thân trong gia đình.
 2. Thái độ : Luôn có ý thức giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với người thân trong gia đình.
 3. Hành vi : Biết yêu thương, giúp đỡ mọi người trong gia đình khi gặp khó khăn.
 II. Đồ dùng dạy - học:
- Bảng phụ ghi các tình huống.
 - Thẻ màu xanh- đỏ cho mỗi HS.
III. Hoạt động dạy và học:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A/Bài cũ
B/Bài mới
1.Giới thiệu
2.Tìm hiểu bài
*Hoạtđộng1:
Xử lý tình huống.
*Hoạt động2
Bày tỏ ý kiến của em.
Hoạt động 3 : Trò chơi
 “ Đóng vai “
C/Củng cố dặn dò 
Hỏi :
+ Em đã làm gì để tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội ?
- GV nhận xét-ghi điểm.
- Nêu mục đích, yêu cầu.
- Yêu cầu cả lớp thảo luận về các hành vi

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_dao_duc_lop_4_tuan_32_bai_biet_chia_se_nhun.doc