Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Tuần 3 - Tiết 43: Vượt khó trong học tập (Tiết 2)

I/ Mục tiêu :          

     - Học xong bài này, HS có khả năng

     1. Biết xác định những khó khăn trong học tập của bản thân và biết caccchs khắc phục khó khăn đó.

     2. Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

     3. Quý trọng và học tập những tấm gương biết vượt khó trong cuộc sống và trong học tập.

II Tài liệu và phương tiện :

     - SGK Đạo đức lớp 4

     - Các mẫu chuyện tấm gương vượt khó trong học tập

     - Bảng phụ

III/ Các hoạt động dạy – học:

 

doc 3 trang Bảo Giang 01/04/2023 3740
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Tuần 3 - Tiết 43: Vượt khó trong học tập (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Tuần 3 - Tiết 43: Vượt khó trong học tập (Tiết 2)

Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Tuần 3 - Tiết 43: Vượt khó trong học tập (Tiết 2)
 Tuần 3
Đạo dức ( Tiết43) VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP (TR5)(Tiết 2)
I/ Mục tiêu : 	
	- Học xong bài này, HS có khả năng
	1. Biết xác định những khó khăn trong học tập của bản thân và biết caccchs khắc phục khó khăn đó.
	2. Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
	3. Quý trọng và học tập những tấm gương biết vượt khó trong cuộc sống và trong học tập.
II Tài liệu và phương tiện :
	- SGK Đạo đức lớp 4
	- Các mẫu chuyện tấm gương vượt khó trong học tập
	- Bảng phụ
III/ Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
* Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm 4 bài tập 2 SGK
+ Mục tiêu : Các em biết cách giải quyết tình huống, biết giúp đỡ bạn lúc khó khăn.
1. GV giao việc nhóm bốn thảo luận bài tập 2
2. HS thảo luận nhóm bốn
3. GV mời một số nhóm trình bày.
4. GV kết luận khen những HS biết vượt qua khó khăn trong học tập.
* Hoạt động 2 : ( Bài tập 3 SGK )
+ Mục tiêu : Các em biết cách vượt qua khó kăn trong học tập
1. GV giải thích yêu cầu bài

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_dao_duc_lop_4_tuan_3_tiet_43_vuot_kho_trong.doc