Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Bài: Dành cho địa phương cư xử nói năng lịch sự với người khác

 I/Mục tiêu: Học xong bài này HS có thể:

 1. Kiến thức : 

 -Thế nào là cư sử  nói năng lịch sự với người khác.

 - Vì sao em cần cư  xử, nói năng  phải lịch sự với mọi người.

 2.Kỹ năng :

 - Biết lịch sự khi giao tiếp với những người xung quanh.

 3.Thái độ:

-Tự trọng, tôn trọng những người xung quanh,cóthóiquen giao tiếp lịch sự,nhã nhặn.

 - Biết đồng tình với nhữngngười cư xử lịch sự trong giao tiếp, không đồng tình với những 

 hành vi mất lịch sự.

II/Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh, thẻ đúng sai.

-Phiếu học tập

doc 2 trang Bảo Giang 03/04/2023 3220
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Bài: Dành cho địa phương cư xử nói năng lịch sự với người khác", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Bài: Dành cho địa phương cư xử nói năng lịch sự với người khác

Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Bài: Dành cho địa phương cư xử nói năng lịch sự với người khác
 Đạo đức(32): DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG
 CƯ XỬ NÓI NĂNG LỊCH SỰ VỚI NGƯỜI KHÁC 
 I/Mục tiêu: Học xong bài này HS có thể:
 1. Kiến thức : 
 -Thế nào là cư sử nói năng lịch sự với người khác.
 - Vì sao em cần cư xử, nói năng phải lịch sự với mọi người.
 2.Kỹ năng :
 - Biết lịch sự khi giao tiếp với những người xung quanh.
 3.Thái độ:
-Tự trọng, tôn trọng những người xung quanh,cóthóiquen giao tiếp lịch sự,nhã nhặn.
 - Biết đồng tình với nhữngngười cư xử lịch sự trong giao tiếp, không đồng tình với những 
 hành vi mất lịch sự.
II/Đồ dùng dạy học:
- Tranh ảnh, thẻ đúng sai.
-Phiếu học tập
III/Các hoạt động dạy và học
Nội dung 
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
A/Bài cũ
B/Bài mới
1.Giới thiệu bài
2.Tìm hiểu bài
*Hoạt động 1:
Xử lí tình huống
*Hoạt động 2
Bày tỏ ý kiến của em
*Hoạt động 3
Trò chơi “Đóng vai”
C/Hoạtđộng nối tiếp
- Em cần làm gì để bảo vệ môi trường? 
-GV nhận xét 
*GV nêu mục đích, yêu cầu.
GV yêu cầu cả lớp thảo luận cho những hành v

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_dao_duc_lop_4_bai_danh_cho_dia_phuong_cu_xu.doc