Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Tiết 14: Biết ơn thầy giáo, cô giáo

Đạo đức (tiết 14)           BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO

I.Mục tiêu

1. Kiến thức : Giúp học sinh hiểu:

Học sinh phải biết ơn thầy giáo, cô giáo vì thầy cô giáo là người dạy dỗ chúng ta nên người.

- Biết ơn thầy cô giáo thể hiện truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta. Biết ơn thầy cô giáo làm tình cảm thầy trò luôn gắn bó.

2. Kỹ năng (Hành vi) : 

-Biết chào hỏi lễ phép, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của thầy cô giáo.

- Biết làm giúp thầy cô một số công việc phù hợp.

- Biết phê phán, nhắc nhở các bạn để thực hiện tốt vai trò của người học sinh.

3. Thái độ: 

- Học sinh biết kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo. Có ý thức vâng lời, giúp đỡ thầy cô giáo những việc phù hợp.

- Không đồng tình với biểu hiện không biết ơn thầy cô giáo.

II Đồ dùng

-Gv : Tranh phóng to/ Sgk 21, 4 tranh/22 SGK - 2 băng giấy (HĐ4)

- Bảng phụ ghi các hành động đúng (HĐ3 trò chơi)

- Hs : thẻ hoa; Sgk, vở nháp.

doc 4 trang Bảo Giang 01/04/2023 1820
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Tiết 14: Biết ơn thầy giáo, cô giáo", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Tiết 14: Biết ơn thầy giáo, cô giáo

Kế hoạch bài dạy Đạo đức Lớp 4 - Tiết 14: Biết ơn thầy giáo, cô giáo
Đạo đức (tiết 14) BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO
I.Mục tiêu
1. Kiến thức : Giúp học sinh hiểu:
Học sinh phải biết ơn thầy giáo, cô giáo vì thầy cô giáo là người dạy dỗ chúng ta nên người.
- Biết ơn thầy cô giáo thể hiện truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta. Biết ơn thầy cô giáo làm tình cảm thầy trò luôn gắn bó.
2. Kỹ năng (Hành vi) : 
-Biết chào hỏi lễ phép, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của thầy cô giáo.
- Biết làm giúp thầy cô một số công việc phù hợp.
- Biết phê phán, nhắc nhở các bạn để thực hiện tốt vai trò của người học sinh.
3. Thái độ: 
- Học sinh biết kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo. Có ý thức vâng lời, giúp đỡ thầy cô giáo những việc phù hợp.
- Không đồng tình với biểu hiện không biết ơn thầy cô giáo.
II Đồ dùng
-Gv : Tranh phóng to/ Sgk 21, 4 tranh/22 SGK - 2 băng giấy (HĐ4)
- Bảng phụ ghi các hành động đúng (HĐ3 trò chơi)
- Hs : thẻ hoa; Sgk, vở nháp.
III. Các hoạt động dạy-học :
Tg
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ:
- GV gọi học...ự biết ơn, kính trọng thầy cô giáo?
c) Hđộng 3: Hành động nào đúng?( Trò chơi)
- GV gọi học sinh đọc yêu cầu BT2/22 
- GV treo bảng phụ có ghi các hành động và nêu cách chơi:
+ Những việc làm nào đúng đưa thẻ đỏ
+ Những việc làm chưa đúng đưa thẻ xanh
Chăm chỉ học tập
Tích cực tham gia phát biểu ý kiến
Nói chuyện làm những việc riêng trong giờ học. Vì sao ?
Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, trường
đ. Lan và Minh nhìn thấy cô giáo thì tránh đi chỗ khác vì ngại
Nhận xét và chê cô giáo mặc quần áo xấu. Vì sao?
Minh và Liên đến thăm cô giáo cũ nhân ngày nghỉ
Gặp hai thầy giáo, Nam chỉ chào thầy giáo của mình. Em có làm như bạn Nam không? Nếu em là Nam em nên làm gì?
GV kết luận: Việc chào hỏi lễ phép, học tập chăm chỉ cũng là sự biết ơn thầy cô giáo, giúp đỡ thầy cô giáo những việc nhỏ cũng thể hiện sự biết ơn. Không nên xa lánh thầy cô, không nên ngại tiếp xúc thầy cô.
d)Em có biết ơn thầy cô giáo không( hoạt động cá nhân )
- GV nêu yêu cầu:
Viết ra vở nháp thành 2 cột (gv gắn lên bảng 2 băng giấy)
a. Nh÷ng viÖc em ®· lµm thÓ hiÖn sù biÕt ¬n thÇy c« gi¸o 
b.Nh÷ng viÖc em ®· lµm mµ c¶m thÊy ch­a biÕt ¬n thÇy c« gi¸o
- GV yêu cầu HS làm việc cả lớp.
- GV gọi 4,5 học sinh nêu bài đã làm và ghi nội dung chính của HS nêu lên bảng.
- GV lắng nghe, nhận xét, chỉnh sửa, động viên khen các em.
3 Củng cố : Hướng dẫn thực hành
+ Vì sao em phải biết ơn thầy giáo, cô giáo?
Dặn dò: Học bàivà thực hiện theo những điều đã học
-3 HS trả lời câu hỏi
-Lớp theo dõi, nhận xét.
- Các tổ kiểm tra - lớp trưởng báo cáo.
- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại nối tiếp.
- 1HS đọc to-lớp đọc thầm theo
- HS quan sát tranh.
+ Các bạn sẽ đến thăm cô giáo.
- HS tìm cách giải quyết của nhóm và đóng vai thể hiện cách giải quyết đó.
+ Vì phải biết ơn thầy cô giáo.
+ Phải tôn trọng và biết ơn
+ Vì thầy cô giáo đã không quản khó nhọc, tận tình dạy dỗ chỉ bảo các em nên người. Vì vậy các em cần phải kính trọng, biết ơn thầy cô giáo.
- 2 HS đọc to.
- 2 HS đọc to bài tập

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_dao_duc_lop_4_tiet_14_biet_on_thay_giao_co.doc