Đề ôn tập môn Toán học Lớp 8 - Phiếu 2

A- TRẮC NGHIỆM

           Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng:

Câu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là :

A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thoi 

B. Trong hình chữ nhật, giao điểm hai đường chéo cách đều 4 đỉnh  hình chữ nhật

C. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân

D. Hình thoi là một hình thang cân    

Câu 2. Đa thức (x2 – 4x + 4 được phân tích thành nhân tử là:

A. (3x – 1)3                     B. (x – 3)3                          C. (1 – x)3                     D. (x – 2)2        

Câu 3. Để chứng minh tứ giác là hình chữ nhật, ta chứng minh :

A. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

B. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau 

C. Hình bình hành có hai cạnh đối song song 

D. Hình bình hành có hai cạnh đối bằng nhau 

Câu 4. Điều kiện của  x để giá trị phân thức xác định là:

A.                 B.       C.            D.

Câu 5. Hình thang có đáy lớn là 3cm,đáy nhỏ ngắn hơn đáy lớn 2,6 cm. Độ dài đường trung bình của hình thang là

A. 3,2cm                         B. 2,7cm               C.  2,8cm                 D. 2,9cm    

Câu 6.  Phân thức đối của là

A.                 B.                    C.                         D. -

doc 2 trang Bảo Giang 28/03/2023 2080
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập môn Toán học Lớp 8 - Phiếu 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề ôn tập môn Toán học Lớp 8 - Phiếu 2

Đề ôn tập môn Toán học Lớp 8 - Phiếu 2
ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 8 (Phiếu 2)
A- TRẮC NGHIỆM
 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng:
Câu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là :
A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thoi 
B. Trong hình chữ nhật, giao điểm hai đường chéo cách đều 4 đỉnh hình chữ nhật
C. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
D. Hình thoi là một hình thang cân 
Câu 2. Đa thức (x2 – 4x + 4 được phân tích thành nhân tử là:
A. (3x – 1)3 B. (x – 3)3 C. (1 – x)3 D. (x – 2)2 
Câu 3. Để chứng minh tứ giác là hình chữ nhật, ta chứng minh :
A. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
B. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau 
C. Hình bình hành có hai cạnh đối song song 
D. Hình bình hành có hai cạnh đối bằng nhau 
Câu 4. Điều kiện của x để giá trị phân thức xác định là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Hình thang có đáy lớn là 3cm,đáy nhỏ ngắn hơn đáy lớn 2,6 cm. Độ dài đường trung bình của hình thang là
A. 3,2cm 	 B. 2,7cm 	C. 2,8cm 	 D. 2,9cm 

File đính kèm:

  • docde_on_tap_mon_toan_hoc_lop_8_phieu_2.doc