Bài giảng Toán Lớp 8 - Tiết 42: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC khi nào?

Định nghĩa: Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

          (A^′ ) ̂=A ̂; ( B′) ̂=B ̂;  (C′) ̂=C ̂

          (A^′ B^′)/AB=(B^′ C^′)/BC=(C^′ A^′)/CA

* Kí hiệu:  ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC (viết theo thứ tự cặp đỉnh tương ứng)

* Tỉ số các cạnh tương ứng (A^′ B^′)/AB=(B^′ C^′)/BC=(C^′ A^′)/CA=k

(k được gọi là tỉ số đồng dạng)               

Định lí: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho.     

Chú ý: Định lí cũng đúng cho trường hợp đường thẳng a cắt phần kéo dài hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại.                    

 

 

pptx 18 trang Lệ Chi 19/12/2023 880
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 8 - Tiết 42: Khái niệm hai tam giác đồng dạng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 8 - Tiết 42: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bài giảng Toán Lớp 8 - Tiết 42: Khái niệm hai tam giác đồng dạng
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 
MÔN 
Em có nhận xét gì về hình dạng và kích thước của các hình dưới đây ? 
Em có nhận xét gì về hình dạng và kích thước của các hình dưới đây ? 
	 	 TIẾT 42: 
 KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC 	 ĐỒNG DẠNG 
?1. Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ 
a. Nhìn vào hình vẽ, h ãy viết các cặp góc bằng nhau? 
Hình 29 
b. Tính các tỉ số rồi so sánh các tỉ số đó? 
a. Tam giác A’B’C’ và tam giác ABC có: = ; = ; = 
 Ta có : 
Suy ra: 
Em có nhận xét gì về các cặp góc tương ứng và các cặp cạnh tương ứng của hai tam giác trên? 
Trả lời: 
Tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC khi nào? 
* Kí hiệu: ∆ A’B’C’ ∽ ∆ ABC (viết theo thứ tự cặp đỉnh tương ứng) 
* Tỉ số các cạnh tương ứng 
(k được gọi là tỉ số đồng dạng) 
Định nghĩa : Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu: 
Bài tập 1: Quan sát hình vẽ 
a có bằng nhau không? Vì sao ? 
b. ∆ A’B’C’ có đồng dạng với ∆ ABC không? Vì sao ? 
Tính chất 1: Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó. 
B ài tậ

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_8_tiet_42_khai_niem_hai_tam_giac_dong_dan.pptx