Bài tập ôn tập môn Toán học Khối 8 - Tuần 8

Buổi 1:

Bài 1: Giải phương trình sau:

  1. 4x -10 = -7x + 1                                b)2(x-1) =3(2x+5)
  2. (2x – 5)2 – (x + 2)2 = 0                      d)  

Bài 2: Tìm giá trị của k sao cho :

  1. Phương trình (2x + 1)(9x + 2k) - 5(x + 2) = 40 có nghiệm x = 2.
  2. Phương trình 2(2x + 1) + 18 = 3(x + 2)(2x + k) có nghiệm x = 1.

Buổi 2: 

  1. Cho tam giác A¢B¢C¢ đòng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k.

        a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác.

        b) Cho và hiệu chu vi của hai tam giác là 40dm. Tính chu vi của mỗi tam giác.

Bài 2: Cho tam giác ABC có AB = 3cm; BC = 5cm; CA = 7cm.

Tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC có cạnh nhỏ nhất là 4,5cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác A’B’C’

docx 2 trang Bảo Giang 29/03/2023 5000
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập môn Toán học Khối 8 - Tuần 8", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài tập ôn tập môn Toán học Khối 8 - Tuần 8

Bài tập ôn tập môn Toán học Khối 8 - Tuần 8
Bài tập ôn tập tuần 8 – covid 19
Buổi 1:
Bài 1: Giải phương trình sau:
4x -10 = -7x + 1 b)2(x-1) =3(2x+5)
(2x – 5)2 – (x + 2)2 = 0 d) 
Bài 2: Tìm giá trị của k sao cho :
Phương trình (2x + 1)(9x + 2k) - 5(x + 2) = 40 có nghiệm x = 2.
Phương trình 2(2x + 1) + 18 = 3(x + 2)(2x + k) có nghiệm x = 1.
Buổi 2: 
Cho tam giác A¢B¢C¢ đòng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k.
	a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác.
	b) Cho và hiệu chu vi của hai tam giác là 40dm. Tính chu vi của mỗi tam giác.
Bài 2: Cho tam giác ABC có AB = 3cm; BC = 5cm; CA = 7cm.
Tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC có cạnh nhỏ nhất là 4,5cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác A’B’C’
Buổi 3: 
Bài 1: Tìm x sao cho giá trị của biểu thức bằng 2.
Bài 2: Giải phương trình
 a) b) - = 
Buổi 4
Cho phương trình (ẩn x) : 4x2 - 25 + k2 + 4kx = 0.
Giải phương trình với k = 0.
Giải phương trình với k = - 3.
Tìm các giá trị của k để phương trình nhận x = - 2 làm nghiệm.
Buổi 5
Bài 1: Cho tam giác A¢B¢C¢ đồng dạng

File đính kèm:

  • docxbai_tap_on_tap_mon_toan_hoc_khoi_8_tuan_8.docx