Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 8 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

 

I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.

Câu 1: Kết quả của phép nhân: 3x2y.(3xy – x2 + y) là:

A) 3x3y2 – 3x4y – 3x2y2                      B) 9x3y2 – 3x4y + 3x2y2

C) 9x2y – 3x5 + 3x4                                      D) x – 3y + 3x2

Câu 2: Kết quả của phép nhân (x – 2).(x + 2) là:

                   A) x2 – 4               B) x2 + 4               C) x2 – 2                D)  4 - x2 

Câu 3: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x + y)3 là:

                   A) x2 + 2xy + y2                                 B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

                   C) (x + y).(x2 – xy + y2)                      D) x3 - 3x2y + 3xy2 - y3

Câu 4: Một hình thang có đáy lớn dài 6cm, đáy nhỏ dài 4cm. Độ dài đường trung bình của hình thang đó là: 

A . 10cm                         B . 5cm        C . cm   D . cm

Câu 5: Một hình thang có một cặp góc đối là: 1250 và 650. Cặp góc đối còn lại của hình thang đó là:

A . 1050 ; 450                  B . 1050 ; 650         C . 1150 ; 550         D . 1150 ; 650

Câu 6: Trong các hình sau, hình không có một  trục đối xứng là:

A . Tam giác đều   B . Tam giác vuông  C . Hình thang vuông   D . Hình thang cân

 

II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Làm tính nhân: 

          a)  x(x + 1)                                   b)   (x + 1)(x + 2)     

Bài 2: (1,5 điểm) Tính nhanh:

          a) 1012                                           b) 54.46

Bài 3: (1,5 điểm ) Tính giá trị của đa thức:

          x2 – 2xy + y2  tại  x = 56 ; y = 6 

Bµi 4 : ( 3,0 điểm )  Cho h×nh vÏ 

doc 3 trang Bảo Giang 30/03/2023 2740
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 8 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 8 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 8 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)
PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY
TRƯỜNG THCS AN BÌNH
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2017-2018
Môn: Toán 8
(Thời gian: 90 phút)
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.
Câu 1: Kết quả của phép nhân: 3x2y.(3xy – x2 + y) là:
A) 3x3y2 – 3x4y – 3x2y2	B) 9x3y2 – 3x4y + 3x2y2
C) 9x2y – 3x5 + 3x4	D) x – 3y + 3x2
Câu 2: Kết quả của phép nhân (x – 2).(x + 2) là:
	A) x2 – 4	B) x2 + 4	C) x2 – 2 	D) 4 - x2 
Câu 3: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x + y)3 là:
	A) x2 + 2xy + y2 	B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3
	C) (x + y).(x2 – xy + y2)	D) x3 - 3x2y + 3xy2 - y3
Câu 4: Một hình thang có đáy lớn dài 6cm, đáy nhỏ dài 4cm. Độ dài đường trung bình của hình thang đó là: 
A . 10cm 	B . 5cm 	C . cm 	D . cm
Câu 5: Một hình thang có một cặp góc đối là: 1250 và 650. Cặp góc đối còn lại của hình thang đó là:
A . 1050 ; 450	B . 1050 ; 650 	C . 1150 ; 550	D . 1150 ; 650
Câu 6: Trong các hình sau, hình không có một trục đối xứng là:
A . Tam giác đều 	B . Tam giác vuông C . Hình than

File đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_dau_nam_mon_toan_lop_8_truong_thcs_an.doc