Đề cương ôn tập học kì II môn Toán học Lớp 8 - Năm học 2019-2020

 

HÌNH H?C

Bi  1

Cho tam giác ABC vuông t?i A có đường cao AH. Cho bi?t AB = 15cm, AH = 12cm.

a) Ch?ng minh tam giác AHB  đồng d?ng v?i tam giác CHA

b) Tính độ dài các đoạn th?ng BH, HC, AC.

Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm , BC = 6cm .Vẽ đường cao AH của ADB .    

a) Tính DB

b) Chứng minh ADH  ~ADB

c) Chứng minh AD2= DH.DB

d) Chứng minh AHB  ~BCD

e) Tính độ dài đoạn thẳng DH , AH .

Bài 3 : Cho ABC vuông ở A , có AB = 6cm , AC = 8cm .Vẽ đường cao AH .

Tính BC 
Chứng minh ABC  ~AHB
Chứng minh AB2 = BH.BC .Tính BH , HC 
Vẽ phân giác AD của góc A ( D BC) .Tính DB

Bài 4 :a/Một lăng trụ đứng có đáy là một tam giác vuông , các cạnh góc vuông của tam giác vuông là 3 cm , 4cm .Chiều cao của hình lặng trụ là 9cm .Tính thể tích và diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của lăng trụ .

b/Một lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật có các kích thước là 3cm , 4cm .Chiều cao của lăng trụ là 5cm . Tính diện tích xung quanh của lăng trụ .

Bi 5: Cho ABC.A’B’C’ là một hình lăng trụ đứng tam giác, đáy là tam giác vuông t?i A có AC = 3cm, AB = 4cm, BB’ = 10cm. Tính:

a/ Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng trên

b/ Th? tích của hình lăng trụ đứng trên.

 

 

doc 2 trang Bảo Giang 30/03/2023 2320
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kì II môn Toán học Lớp 8 - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề cương ôn tập học kì II môn Toán học Lớp 8 - Năm học 2019-2020

Đề cương ôn tập học kì II môn Toán học Lớp 8 - Năm học 2019-2020
ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP TỐN 8 HK II
Năm học: 2019- 2020
Bài 1: Giải phương trình
3x-2 = 2x – 3 
2x+3 = 5x + 9 
5-2x = 7
10x + 3 -5x = 4x +12
11x + 42 -2x = 100 -9x -22 
2x –(3 -5x) = 4(x+3)
x(x+2) = x(x+3)
Bài 2: Giải phương trình
a/ 	c/ 	
 b/ 	d/ 	
Bài 3: Giải phương trình
1/ (2x+1)(x-1) = 0 2/ (x +)(x-) = 0 
3/ (3x-1)(2x-3)(2x-3)(x+5) = 0 4/ 3x-15 = 2x(x-5)
5/ x2 – x = 0 6/ x2 – 2x = 0 
7/ x2 – 3x = 0 
Bài 4: Giải phương trình
a)	 b) 	
c) 	 d) 
Bài 5: Giải phương trình
 a) 	 b) 
 c) 	 d) 
e) f 
Bài 1 : Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 5 .Nếu tăng cả tử mà mẫu của nó thêm 5 đơn vị thì được phân số mới bằng phân số .Tìm phân số ban đầu .
Lúc đầu 
Lúc tăng 
tử số 
mẫu số 
Phương trình : phân số là 5/10.
Bài 2 :Năm nay , tuổi bố gấp 4 lần tuổi Hoàng .Nếu 5 năm nữa thì tuổi bố gấp 3 lần tuổi Hoàng ,Hỏi năm nay Hoàng bao nhiêu tuổi ?
Năm nay 
5 năm sau 
Tuổi Hoàng 
Tuổi Bố 
Phư...Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng trên
b/ Thể tích của hình lăng trụ đứng trên.

File đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_hoc_ki_ii_mon_toan_hoc_lop_8_nam_hoc_2019_20.doc