Sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm thiết kế hoạt động khởi động trong các bài dạy môn Giáo dục công dân cấp THPT

1.Lý do chọn đề tài 
Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương 
trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa 
là từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học cái gì đến chỗ quan tâm học sinh 
làm được cái gì qua việc học. Để làm được điều đó nhất định phải thực hiện 
thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học nặng về truyền thụ kiến thức 
sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành 
năng lực và phẩm chất. Trong phương pháp dạy học tích cực học sinh luôn 
được cuốn hút vào các hoạt động do giáo viêntổ chức và chỉ đạo. Một trong 
những hoạt động của tiến trình dạy học đó chính là hoạt động khởi động. 
Khởi động là hoạt động đầu tiên trong tiến trình dạy học của một bài nên có 
có vai trò rất lớn giúp tiết dạy thànhcông. Mục đích nhằm tạora không khí vui 
vẻ tronglớp và tình huống có vấn đề giúp học sinh tiếp cận được với nội dung 
bàihọc. Với ý nghĩa đó, trong những năm qua bản thân tôi luôn quan tâm, tìm 
tòi đổi mới để tìm ra cách khởi động bài học hấp dẫn, đúng yêu cầu và đem 
lại hiệu quả cho từng tiết dạy. Chính vì vậy tôi viết đề tài “Kinh nghiệm thiết 
kế hoạt động khởi động trong các bài dạy môn Giáo dục công dân cấp 
trung học phổ thông”. Hy vọng qua đề tài này tôi nhận được nhiều ý kiến 
đóng góp của các đồng nghiệp để được sự dụng rộng rãi. 
2. Mục đích của đề tài 
Đề tài nhằm mục đích cung cấp một số cơ sở lí luận về đổi mới phương 
pháp dạy học, kĩ thuật dạy học cho việc tổ chức hoạt động khởi độngtrong các 
bài dạy. Đồng thời cung cấp một số kinh nghiệm của bản thân tôi trong việc 
thiết kế hoạt động khởi động cho các bài dạy môn GDCD. 
3. Tính mới và kết quả đạt được của đề tài 
Với đề tài này tôi xin khẳng định lần đầu tiên được áp dụng tại trường 
THPT Cờ Đỏ. Tên đề tài có thể là không mới hoặc đã có những tác giả khai 
thác nhưng tôi xin khẳng định những vấn đề  tôi nêu ra ở đây hoàn toàn là những 
kinh nghiệm, những tâm huyết mà bản thân tôi đã đúc kết lại trong quá trình 
giảng dạy của mình tại đơn vị của mình đã được kiểm định qua thực tế và mang 
lại những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao thành tích giảng dạy của của bản 
thân tôi.
pdf 52 trang Lệ Chi 22/12/2023 400
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm thiết kế hoạt động khởi động trong các bài dạy môn Giáo dục công dân cấp THPT", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm thiết kế hoạt động khởi động trong các bài dạy môn Giáo dục công dân cấp THPT

Sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm thiết kế hoạt động khởi động trong các bài dạy môn Giáo dục công dân cấp THPT
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
Đề tài: 
KINH NGHIỆM THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
TRONG CÁC BÀI DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN 
TRƯỜNG THPT CỜ ĐỎ 
__________________________________________________ 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
Đề tài: 
KINH NGHIỆM THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
TRONG CÁC BÀI DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
Người thực hiện: TRẦN THỊ OANH 
Điện thoại: 0963.768.881 
Tổ: Xã hội 
Năm học 2019 - 2020
MỤC LỤC 
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................... 1 
1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................... 1 
2. Mục đích của đề tài ...................................................................................... 1 
3. Tính mới và kết quả đạt được của đề tài ..................................................... 1 
4. Đối tư...c 
hoạt động khởi động ...................................................................................... 25 
3.5. Kinh nghiệm trong việc khai thác video, tranh ảnh trong việc thiết kế 
hoạt động khởi động trong các bài dạy Giáo dục công dân cấp trung học 
phổ thông ....................................................................................................... 33 
4. Kết quả đạt được ........................................................................................ 40 
PHẦN III: KẾT LUẬN ..................................................................................... 42 
1. Phạm vi ứng dụng của đề tài ..................................................................... 42 
2. Mức độ vận dụng ....................................................................................... 42 
3. Kết luận ...................................................................................................... 42 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 43 
PHỤ LỤC ........................................................................................................... 44 
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 
TT Từ viết tắt Từ đầy đủ 
1 GDCD Giáo dục công dân 
2 GV Giáo viên 
3 HS Học sinh 
4 PPDH Phương pháp dạy học 
5 THPT Trung học phổ thông 
 1 
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 
1.Lý do chọn đề tài 
Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương 
trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa 
là từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học cái gì đến chỗ quan tâm học sinh 
làm được cái gì qua việc học. Để làm được điều đó nhất định phải thực hiện 
thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học nặng về truyền thụ kiến thức 
sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành 
năng lực và phẩm chất. Trong phương pháp dạy học tích cực học sinh luôn 
được cuốn hút vào các hoạt động do giáo viêntổ chức và chỉ đạo. Một trong 
những hoạt ...ện sự quyết 
tâm cách tân, đem lại những thay đổi về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Và ở 
khía cạnh hoạt động, tất cả những đổi mới này đều được biểu hiện sinh động 
trong mỗi giờ học qua hoạt động của người dạy và người học. Chính vì 
thếnhữngcâu hỏi như: Làm thế nào để có một giờ học tốt? Đánh giá một giờ 
học tốt như thế nào cho chính xác, khách quan, công bằng?Luôn có tính 
chất thời sự và thu hút sự quan tâm của tất cả các giáo viên và cán bộ quản lí 
giáo dục. Về phương pháp dạy học, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp 
dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và 
vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt 
một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích 
tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát 
triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập 
đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Bởi vậy 
một giờ học tốt là một giờ học phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ 
động, sáng tạocủa cả người dạy và người học nhằm nâng cao tri thức, bồi 
dưỡng năng lực hợptác,năng lực vận dụng tri thức vào thực tiễn, bồi 
dưỡng phương pháptự học,tácđộng tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đem lại 
hứng thú học tập cho người học.Về bản chất, đó là giờ học có sự kết hợp giữa 
học tập cá thể (hình thức học cá nhân) với học tập hợp tác (hình thức học theo 
nhóm, theo lớp); Chú trọng kết hợp học với hành, nâng cao tri thức với rèn 
luyện các kỹ năng, gắn với thực tiễncuộc sống; Phát huy thế mạnh của các 
phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại; Các phương tiện, thiết bị dạy học và 
những ứng dụng của công nghệ thông tin; Chú trọng cả hoạt động đánh giá 
của giáo viên và tự đánh giá của học sinh. Mặt khácđổi mới phương pháp dạy 
học còn được cụ thể hóa trong các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ 
năm học hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Hướng dẫn thực hiện nh

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_kinh_nghiem_thiet_ke_hoat_dong_khoi_do.pdf