Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công

Đóng trên  địa bàn thiên nhiên khắc nghiệt, cuộc sống của người dân còn 
khó khăn nhưng Trường THPT Nam Đàn 2 với 55 năm bề dày lịch sử là địa chỉ 
đỏ, là trung tâm văn hóa và chính trị của vùng, là nơi khởi đầu nuôi dưỡng và 
chắp cánh ước mơ, từ đây bao thế hệ học trò đã trưởng thành và đóng góp công 
sức to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Toàn trường có tổng số 80 
cán bộ, giáo viên trong đó 53 đoàn viên nữ chiếm tỉ lệ 66,25%. Tổng học sinh 
toàn trường có 1189 em, trong đó nữ 644 em chiếm tỉ lệ 54,16%. Đặc biệt đội 
ngũ cán bộ viên chức nói chung và nữ cán bộ giáo viên nói riêng đến từ nhiều 
vùng quê, địa lý cách trở, học sinh phân bổ khắp năm Nam. Đây là những trở 
ngại trong quá trình xây dựng khối  đoàn kết  vững mạnh trong giáo viên và giáo 
dục học sinh phát triển toàn diện. Nhưng với phương châm xem “Trường là 
nhà”, “Trò như con” và “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” nữ cán bộ, giáo 
viên đã khắc phục những khó khăn thường nhật, lấy “kỷ cương, tình thương và 
trách nhiệm” thống nhất trong suy nghĩ và hành động.Từ đó, dấy lên nhiều 
phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, giáo viên và giữa các em học sinh. Kết 
quả của sự nổ lực ấy đã được các cấp quản lý và nhân dân ghi nhận. Để có được 
một ngôi trường, một mái ấm với tinh thần trách nhiệm như thế, không thể 
không kể đến vai trò của Ban nữ công nhà trường . 
Trong mọi kế hoạch và hành động, Ban nữ công  luôn bám sát  đường lối 
chủ trương của các cấp quản lí, xuất phát từ tình hình thực tiễn, tính chất đặc 
thù, chuyên biệt của Trường THPT Nam Đàn 2 đóng trên địa bàn nông thôn. 
Đúc rút từ thực tiễn công tác, mạnh dạn đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động 
cho nữ cán bộ, giáo viên và học sinh ở Trường THPT Nam Đàn 2. Với cách làm 
ấy, trong những năm gần đây đã mang lại cho ngôi trường bầu không khí đầm 
ấm, vui vẻ, hăng say thi đua và có nhiều chuyển biến tích cực về tư tưởng cũng 
như hành động trong nữ cán bộ, giáo viên và các em học sinh. Với mong muốn 
được trao đổi kinh nghiệm với đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công trường học, 
góp phần làm cho hoạt động nữ công không ngừng sôi động, đổi mới, hấp dẫn 
và hiệu quả tôi mạnh dạn trình bày: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 
động nữ công  ở Trường THPT Nam Đàn 2”  
Trong đề tài này tôi không có tham vọng nêu ra các giải pháp để áp dụng 
cho tất cả các trường THPT mà chỉ mạnh dạn nêu lên một số giải pháp mà 
chúng tôi đã áp dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động cho nữ cán bộ, giáo 
viên và học sinh. Coi đó là kinh nghiệm qua một số việc làm cụ thể, với mong 
muốn được trao đổi với bạn bè đồng nghiệp đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công 
tác nữ công trường học .
pdf 52 trang Lệ Chi 22/12/2023 740
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công

Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG Ở TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN 2”. 
 LĨNH VỰC: QUẢN LÍ 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG Ở TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN 2” 
LĨNH VỰC: QUẢN LÍ 
SỞ GD – ĐT NGHỆ AN 
TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN 2 
------- 000 ------- 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG Ở TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN 2” 
 LĨNH VỰC : QUẢN LÍ 
 TÁC GIẢ : NGUYỄN THỊ HIỀN 
 TỔ : TỰ NHIÊN 
 NĂM HỌC : 2019 - 2020 
 SỐ ĐIỆN THOẠI: 0348233855 
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
Viết tắt Từ hoặc cụm từ 
NQ- TW Nghi quyết - Trung ương 
CT -TLĐ Chỉ thị - Tổng liên đoàn 
QĐ-TLĐ Quyết định- Tổng liên đoàn 
CT/TW Chỉ thị/ Trung ương 
CNH- HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa 
CNVCLĐ Công nhân viên chức lao động 
LĐLĐ Liên đoàn lao động 
THPT Trung học phổ thông 
BCH Ban chấp hành 
BGH Ban giám hiệu 
CUCB Cấp Ủy Chi Bộ 
BCHCĐ Ban chấp hành Công đoàn 
....1. Giải pháp ........................................................................................................ 5 
1.2. Bài học kinh nghiệm ...................................................................................... 5 
2. Giải pháp phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch của Ban nữ công ........ 6 
2.1. Giải pháp phân công nhiệm vụ....................................................................... 6 
2.2. Giải pháp xây dựng kế hoạch ......................................................................... 9 
3. Giải pháp triển khai các hoạt động cụ thể của Ban nữ công trường THPT Nam 
Đàn 2. .................................................................................................................. 12 
3.1. Giải pháp xây dựng khối đoàn kết trong nữ cán bộ, giáo viên .................... 12 
3.1.1. Giải pháp ................................................................................................... 12 
3.1.2. Kết quả đạt được ....................................................................................... 14 
3.1.3. Bài học kinh nghiệm ................................................................................. 16 
3.2. Giải pháp xây dựng khối đoàn kết trong nữ học sinh .................................. 18 
3.2.1. Giải pháp ................................................................................................... 18 
3.2.2.Kết quả đạt được ........................................................................................ 19 
3.2.3. Bài học kinh nghiệm ................................................................................. 20 
3.3. Giải pháp giáo dục bình đẳng giới trong cán bộ, giáo viên và học sinh ...... 21 
3.3.1. Giải pháp ................................................................................................... 21 
3.3.2. Kết quả đạt được ....................................................................................... 21 
 3.3.3. Bài học kinh nghiệm .......................................................... 34 
3.7.2. Kết quả đạt được ....................................................................................... 39 
7.2.3. Bài học kinh nghiệm ................................................................................. 41 
III. Kết quả đạt được ........................................................................................ 42 
1. Đối với nữ cán bộ, giáo viên ........................................................................... 42 
2. Đối với nữ học sinh ......................................................................................... 44 
Phần III. KẾT LUẬN........................................................................................ 46 
1. Kết luận ........................................................................................................... 46 
2. Kiến nghị ......................................................................................................... 46 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 47 
1 
Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đóng trên địa bàn thiên nhiên khắc nghiệt, cuộc sống của người dân còn 
khó khăn nhưng Trường THPT Nam Đàn 2 với 55 năm bề dày lịch sử là địa chỉ 
đỏ, là trung tâm văn hóa và chính trị của vùng, là nơi khởi đầu nuôi dưỡng và 
chắp cánh ước mơ, từ đây bao thế hệ học trò đã trưởng thành và đóng góp công 
sức to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Toàn trường có tổng số 80 
cán bộ, giáo viên trong đó 53 đoàn viên nữ chiếm tỉ lệ 66,25%. Tổng học sinh 
toàn trường có 1189 em, trong đó nữ 644 em chiếm tỉ lệ 54,16%. Đặc biệt đội 
ngũ cán bộ viên chức nói chung và nữ cán bộ giáo viên nói riêng đến từ nhiều 
vùng quê, địa lý cách trở, học sinh phân bổ khắp năm Nam. Đây là những trở 
ngại trong quá trình xây dựng khối đoàn kết vững mạnh trong giáo viên và giáo 
dục học sinh phát triển toàn diện. Nhưng với phương châm xem “Trường là 
nhà”, “Trò như con” 

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_giai_phap_nang_cao_hieu_qua_hoa.pdf