Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Toán học Khối B (Có đáp án)

Câu 4 (1,0 điểm).
a) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 2z + 3(1 -i) z = 1 -9i. Tính môđun của z.
b) Để kiểm tra chất lượng sản phẩm từ một công ty sữa, người ta đã gửi đến bộ phận
kiểm nghiệm 5 hộp sữa cam, 4 hộp sữa dâu và 3 hộp sữa nho. Bộ phận kiểm nghiệm
chọn ngẫu nhiên 3 hộp sữa để phân tích mẫu. Tính xác suất để 3 hộp sữa được chọn
có cả 3 loại.
Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 0; -1) và đường
thẳng d : x -1

Tìm tọa độ hình chiếu vuông-1. Viết phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với d.

góc của A trên d.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu
vuông góc của A' trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh AB, góc giữa đường
thẳng A'C và mặt đáy bằng 60?. Tính theo a thể tích của khối lăng trụ ABC.A 'B'C' và
khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (ACC 'A').
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD. Điểm
M(-3; 0) là trung điểm của cạnh AB, điểm H(0; -1) là hình chiếu vuông góc của B trên
AD và điểm G4
3; 3 là trọng tâm của tam giác BCD. Tìm tọa độ các điểm B và D

pdf 1 trang Bảo Giang 03/04/2023 140
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Toán học Khối B (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Toán học Khối B (Có đáp án)

Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Toán học Khối B (Có đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
−−−−−−−−−− Môn: TOÁN; Khối B
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3 − 3mx+ 1 (1), với m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.
b) Cho điểm A(2; 3). Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị B và C sao cho
tam giác ABC cân tại A.
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình
√
2(sin x− 2 cos x) = 2 − sin 2x.
Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân I =
2∫
1
x2 + 3x+ 1
x2 + x
dx.
Câu 4 (1,0 điểm).
a) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 2z + 3(1− i) z = 1− 9i. Tính môđun của z.
b) Để kiểm tra chất lượng sản phẩm từ một công ty sữa, người ta đã gửi đến bộ phận
kiểm nghiệm 5 hộp sữa cam, 4 hộp sữa dâu và 3 hộp sữa nho. Bộ phận kiểm nghiệm
chọn ngẫu nhiên 3 hộp sữa để phân tích mẫu. Tính xác s

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_dai_hoc_nam_2014_mon_toan_hoc_khoi_b_co_da.pdf
  • pdfDa_Toan_DH_B_Ct_14.pdf