Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 111) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Câu 42: Trong không gian với hệ trục tọa độ cho mặt phẳng và hai điểm . Mặt cầu đi qua hai điểm và tiếp xúc với tại điểm . Biết rằng luôn thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn đó
A.
B.
C.
D.

Câu 43: Cho tứ diện . Gọi lần lượt là trung điểm của là điểm trên cạnh với . Thiết diện tạo bởi mặt phẳng và tứ diện là:
A. Tứ giác với là điểm bất kì trên cạnh
B. Hình thang với là điểm trên cạnh
C. Tam giác
D. Hình bình hành với là điểm trên cạnh

doc 6 trang Lệ Chi 23/12/2023 440
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 111) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 111) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 111) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi có 06 trang)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 – NĂM 2018
Bài thi: TOÁN HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề 
Họ và tên thí sinh:.......................................................... Số báo danh: ..................Mã đề thi 111
Câu 1: Cho số phức Tìm điểm biểu diễn của số phức .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại và biết , và SB hợp với đáy một góc 60o. Tính thể tích khối chóp .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Đường cong hình bên là đồ thị hàm số với , , là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. , , 	B. , , 
C. , , 	D. , , 
Câu 4: Cho . Tính .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Cho các số phức Tìm số phức liên hợp của số phức 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với đường thẳng 9x – y + 24 = 0 có phương trình là:
A. y = 9x + 8	B. y = 9x-8
C. y = 9x+24	D. y= 9x - 8; y = 9x + 24
Câu 7: Phương trình có tích hai nghiệm bằng
A. 9	B. – 8	C. 3	D. 27
Câu 8: Cho h...thị sau đây là của hàm số nào?
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 27: Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị hàm số như hình vẽ sau. Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 28: Cho hàm số liên tục trên thỏa mãn điều kiện và . Giá trị . Tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Cho tứ diện ABCD. Tam giác ABC vuông tại A, , . Tam giác DAB, DAC lần lượt vuông tại B và C. Khoảng cách từ C tới mặt phẳng (ABD) bằng . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 30: Biết rằng hai số phức thỏa mãn và . Số phức z có phần thực là a và phần ảo là b thỏa mãn 3a – 2b = 12. Giá trị nhỏ nhất của bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức Newton .
A. 9405	B. 	C. 	D. 
Câu 32: Tổng các nghiệm của phương trình trên là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác cân tại A, , . Góc giữa mp(A'BC) và mp(ABC) bằng . Thể tích khối lăng trụ là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 34: Số giá trị nguyên của tham số để phương trình có nghiệm trái dấu là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 35: Một vật đang chuyển động với vận tốc v = 25(m/s) thì thay đổi vận tốc với gia tốc được tính theo thời gian t là .Tính quảng đường vật đi được kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến lúc vật đạt vận tốc lớn nhất
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 36: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông tại A, AB = 3, AC = 4, . Hình chiếu của B’ lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm cạnh BC, M là trung điểm cạnh A’B’. Cosin của góc tạo bởi mp(AMC’) và mp(A’BC) bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 37: Trong không gian , mặt phẳng đi qua điểm và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự tạo thành cấp số nhân có công bội bằng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng và hai điểm Điểm P(a; b; c) thuộc d sao cho tam giác MNP cân tại P. Tính 3a + b + c
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 39: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để...
C. 	D. 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_qg_lan_2_nam_2018_mon_toan_ma_de_111_truong.doc
  • xlsxdap an môn Toan de thi thu THPTQG năm 2018.xlsx