Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 101) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Câu 26: Trong không gian , cho điểm . Hình chiếu vuông góc của điểm trên mặt phẳng là điểm có tọa độ:
A.
B.
C.
D.

Câu 27: Cho tứ điện . Gọi lần lượt là trung điểm của là điểm trên cạnh với . Thiết diện tạo bởi mặt phẳng và tứ diện là:
A. Tam giác
B. Tứ giác với là điểm bất kì trên cạnh
C. Hình bình hành với là điểm trên cạnh
D. Hình thang với là điểm trên cạnh

doc 6 trang Lệ Chi 23/12/2023 360
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 101) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 101) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 101) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi có 06 trang)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 – NĂM 2018
Bài thi: TOÁN HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề 
Họ và tên thí sinh:.......................................................... Số báo danh: ..................Mã đề thi 101
Câu 1: Gọi là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình Tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Cho hai hàm số và liên tục trên K. Khẳng định nào sau đây sai?
A. 	B. với 
C. 	D. 
Câu 5: Giới hạn: có giá trị bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Tính tích phân .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với đường thẳng 9x – y + 24 = 0 có phương trình là:
A. y = 9x + 8	B. y = 9x-8
C. y= 9x - 8; y = 9x + 24	D. y = 9x+24
Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm . Mặt phẳng (P) đi qua A và song song với mặt phẳng (Q) : x + 2y – 3z + 2 = 0 có phương trình...ên mặt phẳng là điểm có tọa độ:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 27: Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC, E là điểm trên cạnh CD với ED = 3EC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là:
A. Tam giác MNE
B. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD
C. Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC
D. Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC
Câu 28: Cho tứ diện ABCD. Tam giác ABC vuông tại A, , . Tam giác DAB, DAC lần lượt vuông tại B và C. Khoảng cách từ C tới mặt phẳng (ABD) bằng . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29: Biết rằng hai số phức thỏa mãn và . Số phức z có phần thực là a và phần ảo là b thỏa mãn 3a – 2b = 12. Giá trị nhỏ nhất của bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức Newton .
A. 	B. 9405	C. 	D. 
Câu 31: Trong không gian , mặt phẳng đi qua điểm và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự tạo thành cấp số nhân có công bội bằng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 32: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng và điểm . Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua , vuông góc và cắt đường thẳng là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 33: Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số để phương trình có nghiệm phân biệt là: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 34: Số giá trị nguyên của tham số để phương trình có nghiệm trái dấu là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 35: Một vật đang chuyển động với vận tốc v = 25(m/s) thì thay đổi vận tốc với gia tốc được tính theo thời gian t là .Tính quảng đường vật đi được kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến lúc vật đạt vận tốc lớn nhất
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 36: Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị hàm số như hình vẽ sau. Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 37: Cho cấp số cộng có công sai và đạt giá trị nhỏ nhất. Tổng của số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 38: Cho vớ...----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_qg_lan_2_nam_2018_mon_toan_ma_de_101_truong.doc
  • xlsxdap an môn Toan de thi thu THPTQG năm 2018.xlsx