Kế hoạch bài học Toán đại Lớp 8 - Tiết 24, Bài 3: Rút gọn phân thức

Mục tiêu

  • Hiểu thế nào là rút gọn phân thức?
  • Vận dụng được tính chất cơ bản và quy tắc đổi dấu của phân thức để rút gọn phân thức.
  • Bước đầu nhận biết được những trường hợp cần đổi dấu và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu.
  • Tích cực, chủ động trong học tập, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động nhóm
docx 6 trang Lệ Chi 18/12/2023 2000
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài học Toán đại Lớp 8 - Tiết 24, Bài 3: Rút gọn phân thức", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài học Toán đại Lớp 8 - Tiết 24, Bài 3: Rút gọn phân thức

Kế hoạch bài học Toán đại Lớp 8 - Tiết 24, Bài 3: Rút gọn phân thức
Tiết 24 - §3. RÚT GỌN PHÂN THỨC
MỤC TIÊU
Hiểu thế nào là rút gọn phân thức?
Vận dụng được tính chất cơ bản và quy tắc đổi dấu của phân thức để rút gọn phân thức.
Bước đầu nhận biết được những trường hợp cần đổi dấu và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu.
Tích cực, chủ động trong học tập, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động nhóm.
 HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu của các phân thức
Phân thức
Nhân tử chung của cả tử và mẫu
a) Hãy điền vào chỗ trống (...) để được 1 tính chất cơ bản của phân thức:
Nếu chia  của một phân thức cho một ...
của chúng thì được một phân thức .. đã cho.
b) Điền đa thức thích hợp vào chỗ trống (....) trong đẳng thức sau:
Thực hiện lần lượt các hoạt động sau
Cho phân thức: 
Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu.
Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.
Điền từ thích hợp (biến đổi, đơn giản hơn, bằng phân thức) vào chỗ trống () để được nhận xét đúng.
Nhận xét: Rút gọn phân thức là . phân thức đó thành một phân thức

File đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_hoc_toan_dai_lop_8_tiet_24_bai_3_rut_gon_phan_t.docx