Câu hỏi ôn tập môn Vật lí Lớp 9 - Phần: Điện tử học

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1:Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện lên 10 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt sẽ thay đổi như thế nào?

       A. Tăng lên 10 lần                                         B. Tăng lên 100 lần.

       C. Giảm đi 100 lần.                                        D. Giảm đi 10 lần.

Câu 2:Trong các trường hợp sau, trường hợp nào sử dụng dòng điện xoay chiều?

       A. Dòng điện nạp cho acquy.

       B. Dòng điện qua đèn LED.

       C. Dòng điện làm quạt trần quay theo một chiều xác định.

       D. Dòng điện trong đèn pin phát sáng.

Câu 3:Trên cùng một đường dây dẫn tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ

A. tăng 2 lần.                   B. giảm 2 lần.                C. tăng 4 lần.    D. giảm 4 lần

Câu 4:Người ta truyền tải một công suất điện 100kW bằng một đường dây dẫn có điện trở R thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,2kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 35kV. Điện trở dây dẫn bằng

A. 50Ω                            B. 24,5Ω                        C. 15Ω                   D. 500Ω

Câu 5:Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 100 vòng, cuộn thứ cấp 2000 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều U thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế 220V. Hiệu điện thế U bằng

A. 20V                            B. 22V                           C. 11V                   D. 24V

Câu 6: Người ta truyền tải một công suất điện 100kW bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,5kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là

A. 5kV                            B. 10kV                         C. 15kV               D. 20kV

docx 4 trang Bảo Giang 28/03/2023 500
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi ôn tập môn Vật lí Lớp 9 - Phần: Điện tử học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Câu hỏi ôn tập môn Vật lí Lớp 9 - Phần: Điện tử học

Câu hỏi ôn tập môn Vật lí Lớp 9 - Phần: Điện tử học
Câu hỏi ôn tập phần ĐIỆN TỪ HỌC- Vật lí 9
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1:Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện lên 10 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt sẽ thay đổi như thế nào?
	A. Tăng lên 10 lần	B. Tăng lên 100 lần.
	C. Giảm đi 100 lần.	D. Giảm đi 10 lần.
Câu 2:Trong các trường hợp sau, trường hợp nào sử dụng dòng điện xoay chiều?
	A. Dòng điện nạp cho acquy.
	B. Dòng điện qua đèn LED.
	C. Dòng điện làm quạt trần quay theo một chiều xác định.
	D. Dòng điện trong đèn pin phát sáng.
Câu 3:Trên cùng một đường dây dẫn tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ
A. tăng 2 lần.    	B. giảm 2 lần.    	C. tăng 4 lần.    D. giảm 4 lần
Câu 4:Người ta truyền tải một công suất điện 100kW bằng một đường dây dẫn có điện trở R thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,2kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 35kV. Điện trở dây dẫn...à tác dung hóa học.	B. Tác dụng quang.
	C. Tác dụng từ.	D. Tác dụng sinh lí
Câu 13: Để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện, trong thực tế người ta thường dùng cách nào?
A. Giảm điện trở của dây dẫn. B. Giảm công suất của nguồn điện.
C. Tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện. D. Tăng tiết diện của dây dẫn.
Câu 14: Máy biến thế không hoạt động được với hiệu điện thế (nguồn điện) nào?
	A. Hiệu điện thế một chiều.	B. Hiệu điện thế nhỏ.
	C. Hiệu điện thế lớn.	D. Hiệu điện thế xoay chiều.
Câu 15: Dòng điện xoay chiều là dòng điện
	A. đổi chiều liên tục không theo chu kì.	
	B. luân phiên đổi chiều liên tục theo chu kì.
	C. lúc thì có chiều này lúc thì có chiều ngược lại.
	D. Cả A và C
Câu 16: Máy biến thế dùng để
	A. tăng hiệu điện thế.
	B. giữ cho cường độ dòng điện ổn định không đổi.
	C. làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện.
	D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế cho phù hợp với việc sử dụng.
Câu 17: Ở thiết bị nào dòng điện xoay chiều chỉ gây tác dụng nhiệt?
	A. Bóng đèn sợi đốt.	B. Ấm điện.
	C. Quạt điện.	D. Máy sấy tóc.
Câu 18: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 3000 vòng, cuộn thứ cấp 150 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là
A. 200V    	B. 11V    	C. 22V     D. 240V
Câu 19: Người ta truyền tải một công suất điện P bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,5kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 10kV. Công suất điện P bằng
A. 100000W    	B. 20000kW    	C. 30000kW     D. 80000kW
II. CÂU HỎI TỰ LUẬN 
Câu 1: Nêu các tác dụng của dòng điện. Trong các tác dụng của dòng điện, tác dụng nào phụ thuộc vào chiều, tác dụng nào không phụ thuộc vào chiều dòng điện.
Câu 2: Người ta truyền tải một công suất điện 440000W bằng một đường dây dẫn có điện trở 50Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 220000V. Công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là bao nhiêu?
Câu 3:Người ta truyền tải một công su

File đính kèm:

  • docxcau_hoi_on_tap_mon_vat_li_lop_9_phan_dien_tu_hoc.docx