Bài tập trắc nghiệm môn Vật lí Lớp 9

Câu 1: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện xoay chiều liên tục khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây 

  A. Đang tăng mà chuyển sang giảm.                                  B. Đang giảm mà chuyển sang tăng.

  C. Tăng đều đặn rồi giảm đều đặn.                                      D. Luân phiên tăng giảm.

Câu 2: Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi 

A. Cho nam châm nằm yên trong lòng cuộn dây.B. Cho nam châm quay trước cuộn dây.

C. Cho nam châm đứng yên trước cuộn dây.D. Đặt cuộn dây trong từ trường của một nam châm.

Câu 3: Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm thì trong cuộn dây

A. Xuất hiện dòng điện một chiều.                        B.  Xuất hiện dòng điện xoay chiều.

C. Xuất hiện dòng điện không đổi.                        D.   Không xuất hiện dòng điện.

Câu 4: Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây 

A. lớn.                  B. Không thay đổi.         C. Biến thiên.               D. Nhỏ.

Câu 5: Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây

A. tăng dần theo thời gian.                                     B. giảm dần theo thời gian.

C. tăng hoặc giảm đều đặn theo thời gian.             D. đang tăng mà chuyển sang giảm hoặc ngược lại.

Câu 6: Dòng điện xoay chiều khác dòng điện một chiều ở điểm 

A. dòng điện xoay chiều chỉ đổi chiều một lần.B. dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi.

C. cường độ dòng điện xoay chiều luôn tăng.D. hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều luôn tăng.

Câu 7: Thiết bị nào sau đây hoạt động bằng dòng điện xoay chiều? 

A. Đèn pin đang sáng.                      B.    Nam châm điện.    C. Bình điện phân.                       D.   Quạt trần trong nhà đang quay.

Câu 8: Nam Châm điện được sử dụng trong thiết bị:

A. Máy phát điện.                   B. Làm các la bàn.             C. Rơle điện từ.             D. Bàn ủi điện.

docx 5 trang Bảo Giang 28/03/2023 7300
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm môn Vật lí Lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài tập trắc nghiệm môn Vật lí Lớp 9

Bài tập trắc nghiệm môn Vật lí Lớp 9
CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC
Câu 1: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện xoay chiều liên tục khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây 
 A. Đang tăng mà chuyển sang giảm. B. Đang giảm mà chuyển sang tăng.
 C. Tăng đều đặn rồi giảm đều đặn. D. Luân phiên tăng giảm.
Câu 2: Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi 
A. Cho nam châm nằm yên trong lòng cuộn dây.B. Cho nam châm quay trước cuộn dây.
C. Cho nam châm đứng yên trước cuộn dây.D. Đặt cuộn dây trong từ trường của một nam châm.
Câu 3: Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm thì trong cuộn dây
A. Xuất hiện dòng điện một chiều. B. Xuất hiện dòng điện xoay chiều.
C. Xuất hiện dòng điện không đổi. D. Không xuất hiện dòng điện.
Câu 4: Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây 
A. lớn.	B. Không thay đổi.	C. Biến thiên.	D. Nhỏ.
Câu 5: Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên ... nó.
B. Một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua, đặt trong từ trường và cắt các đường sức từ thì có lực từ tác dụng lên nó.
C. Một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua, không đặt trong từ trường và cắt các đường sức từ thì có lực từ tác dụng lên nó.
D. một đoạn dây dẫn không có dòng điện chạy qua, đặt trong từ trường và cắt các đường sức từ thì có lực từ tác dụng lên nó.
Câu 14: Theo quy tắc bàn tay trái chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo:
A. Chiều của lực điện từ.B. Chiều của đường sức từ
C. Chiều của dòng điện. D. Chiều của đường của đường đi vào các cực của nam châm.
Câu 15: Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn phụ thuộc vào:
A. Chiều của dòng điện qua dây dẫn. B. Chiều đường sức từ qua dây dẫn.
C. Chiều chuyển động của dây dẫn. D. Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều của đường sức từ.
Câu 16: Một khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường và mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ.
 Dưới tác dụng của lực từ, khung dây dẫn sẽ:
A. Nén khung dây. B. Kéo dãn khung dây.
C. Làm cho khung dây quay. D. Làm cho khung dây chuyển động từ trên xuống dưới.
Câu 17: Đặt một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua trong từ trường sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ như hình vẽ. lực từ tác dụng lên khung có tác dụng gì ?
A. Lực từ làm khung dây quay.	 
 B. Lực từ làm dãn khung dây.
I
C. Lực từ làm khung dây bị nén lại. 
 D. Lực từ không tác dụng lên khung dây.
Câu 18: Hình vẽ mô tả khung dây dẫn có dòng điện đặt trong
từ trường, trong đó khung dây vừa quay đến vị trí mặt
 phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ. ý kiến
 nào dưới đây là đúng ?
Khung dây không chịu tác dụng của lực điện từ.
Khung dây chịu tác dụng của lực điện từ 
 nhưng nó không quay.
Khung dây tiếp tục quay do tác 
 dụng của lực điện từ lên khung. 
Khung dây chịu tác dụng của lực điện 
 từ nhưng không dừng lại ngay do quán tính.
Câu 19: Động cơ điện là dụng cụ biến đổi:
Nhiệt năng thành điện năng.
Điện năng ch...ng thời điểm , hiệu điện thế lớn hơn 220V B. Có những thời điểm , hiệu điện thế nhỏ hơn 220V
C. 220V là giá trị hiệu dụng. Vào những thời điểm khác nhau, hiệu điện thế có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn hoặc bằng giá trị này .
D. 220V là giá trị hiệu điện thế nhất định không thay đổi.
Câu 36: Một đoạn dây dẫn quấn quanh một lõi sắt được mắc vào nguồn điện xoay chiều và được đặt gần 1 lá thép . Khi đóng khoá K , lá thép dao động đó là tác dụng : A. Cơ B. Nhiệt C. Điện D. Từ.
Câu 37: Trong thí nghiệm đặt kim nam châm dọc theo trục của nam châm điện, khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện thì hiện tượng : A. Kim nam châm điện đứng yên B. Kim nam châm quay một góc 900 
 C. Kim nam châm quay ngược lại. D. Kim nam châm bị đẩy ra 
Câu 38: Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước một cuộn dây dẫy kín B . Sau khi công tắc K đóng thì trong cuộn dây B có xuất hiện dòng điện cảm ứng . Người ta sử dụng tác dụng nào của dòng điện xoay chiều ?
 A. Tác dụng cơ B. Tác dụng nhiệt C. Tác dụng quang D. Tác dụng từ. 
Câu 39: Một bóng đèn dây tóc có ghi 12V – 15W có thể mắc vào những mạch điện nào sau đây để đạt độ sáng đúng định mức : 
A. Bình ăcquy có hiệu điện thế 16V. B. Đinamô có hiệu điện thế xoay chiều 12V. 
C. Hiệu điện thế một chiều 9V. D. Hiệu điện thế một chiều 6V.
Câu 40: Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều của dòng điện ?
A. Tác dụng nhiệt. 	 B. Tác dụng từ. 	C. Tác dụng quang. 	 D. Tác dụng sinh lý. 
Câu 41: Để đo cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều , ta mắc ampe kế :
A. Nối tiếp vào mạch điện .	 B. Nối tiếp vào mạch sao cho chiều dòng điện đi vào chốt dương và đi ra chốt âm của ampe kế 
C. Song song vào mạch điện. D. Song song vào mạch sao cho chiều dòng điện đi vào chốt dương và đi ra chốt âm của ampe kế. 
Câu 42: Một bóng đèn có ghi 6V-3W lần lược mắc vào mạch điện một chiều, rồi vào mạch điện xoay chiều có hiệu điện thế 6V thì độ sáng của đèn ở : 
A. Mạch điện một chiều sáng mạnh hơn mạch điện xoay chiều. B. Mạch điện mộ

File đính kèm:

  • docxbai_tap_trac_nghiem_mon_vat_li_lop_9.docx