Bài tâp môn Vật lí Lớp 9 - Bài: Thấu kính phân kì

Bài 1 : Chiếu một tia sáng qua quang tâm của một thấu kính phân kì, theo phương không song song với trục chính. Tia sáng ló ra khỏi thấu kính sẽ đi theo phương nào?

A. Phương bất kì

B. Phương lệch ra xa trục chính so với tia tới

C. Phương lệch ra gần trục chính so với tia tới

D. Phương cũ

Bài 2: Chiếu một chùm tia sáng song song vào một thấu kính phân kì, theo phương vuông góc với mặt của thấu kính.

A. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ loe rộng dần ra

B. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ thu nhỏ dần lại

C. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có chỗ bị thắt lại

D. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có chỗ trở thành chùm tia song song

Bài 3: Chiếu một tia sáng qua quang tâm của một thấu kính phân kì, theo phương song song với trục chính. Tia sáng ló ra khỏi thấu kính sẽ đi theo phương nào?

A. Phương bất kì

B. Phương lệch ra xa trục chính so với tia tới

C. Phương lệch ra gần trục chính so với tia tới

D. Phương cũ

docx 2 trang Bảo Giang 29/03/2023 11380
Bạn đang xem tài liệu "Bài tâp môn Vật lí Lớp 9 - Bài: Thấu kính phân kì", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài tâp môn Vật lí Lớp 9 - Bài: Thấu kính phân kì

Bài tâp môn Vật lí Lớp 9 - Bài: Thấu kính phân kì
BÀI TÂP THẤU KÍNH PHÂN KÌ
Bài 1 : Chiếu một tia sáng qua quang tâm của một thấu kính phân kì, theo phương không song song với trục chính. Tia sáng ló ra khỏi thấu kính sẽ đi theo phương nào?
A. Phương bất kì
B. Phương lệch ra xa trục chính so với tia tới
C. Phương lệch ra gần trục chính so với tia tới
D. Phương cũ
Bài 2: Chiếu một chùm tia sáng song song vào một thấu kính phân kì, theo phương vuông góc với mặt của thấu kính.
A. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ loe rộng dần ra
B. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ thu nhỏ dần lại
C. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có chỗ bị thắt lại
D. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có chỗ trở thành chùm tia song song
Bài 3: Chiếu một tia sáng qua quang tâm của một thấu kính phân kì, theo phương song song với trục chính. Tia sáng ló ra khỏi thấu kính sẽ đi theo phương nào?
A. Phương bất kì
B. Phương lệch ra xa trục chính so với tia tới
C. Phương lệch ra gần trục chính so với tia tới
D. Phương cũ
Bài 4 : Đặt một điểm sáng S

File đính kèm:

  • docxbai_tap_mon_vat_li_lop_9_bai_thau_kinh_phan_ki.docx