Bài giảng môn Toán học Lớp 8 - Tiết 24: Rút gọn phân thức - Nguyễn Thị Thuần

Bài 1: Cho phân thức  
a. Phân tích tử và mẫu của phân thức thành nhân tử 
rồi tìm nhân tử chung  
b. Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung

Bài 2: Cho phân thức  

Vòng 1 Nhóm 1,2,3 làm bài tập 1

Nhóm 4,5,6  làm bài tập 2

a. Phân tích tử và mẫu của phân thức thành nhân tử 
rồi tìm nhân tử chung  
b. Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung 

Vòng 2 
Nhiệm vụ 1. Các chuyên gia chia sẻ bài của nhóm 
mìnhđã thực hiện ở vòng 1, cho các bạn ở nhóm mới. 
Cácbạn trong nhóm hoàn thiện bài vào phiếu học tập. 
Nhiệm vụ 2. Điền vào chỗ (…) để hoàn thiện nội dung 
các bước rút gọn một phân thức (trên bảng nhóm): 
Muốn rút gọn một phân thức đại số ta có thể: 
- Phân tích tử và mẫu………………….. (nếu cần) để 
tìm …………………………………………………… 
-Chia cả tử và……………………………………………. 

pdf 25 trang Bảo Giang 29/03/2023 4720
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Toán học Lớp 8 - Tiết 24: Rút gọn phân thức - Nguyễn Thị Thuần", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng môn Toán học Lớp 8 - Tiết 24: Rút gọn phân thức - Nguyễn Thị Thuần

Bài giảng môn Toán học Lớp 8 - Tiết 24: Rút gọn phân thức - Nguyễn Thị Thuần
 ___ ____ ___ ____ __ 
__ __ ___ ___ 
Tiết 24: Rút gọn phân thức 
GV:Nguyễn Thị Thuần 
Luật chơi: 
Mỗi đội 4 em đứng xếp thành hàng dọc, em đầu hàng cầm bút. 
Khi có hiệu lệnh bắt đầu chơi, em đầu hàng lên làm một câu rồi 
quay về truyền bút cho bạn thứ 2 lên làm câu tiếp theo. Tiếp tục 
như vậy đến khi hoàn thành bài. Bạn lên sau có thể sửa bài cho 
bạn lên trước. Đội nào làm đúng và xong trước là đội chiến thắng. 
TRÒ CHƠI: TIẾP SỨC 
TRÒ CHƠI: TIẾP SỨC 
A A.M ...
1)
B ... B : N
Điền vào chỗ trống để được đẳng thức đúng: 
5x ...
2)
1 x x 1
2
2 3
20xy ...
3)
12x y 3xy
2
... 3
4)
x 2x x 2
Tiết 24. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
Rút gọn phân thức là 
biến đổi phân thức đã 
cho thành một phân thức 
bằng nó nhưng đơn giản 
hơn. 
?1. Cho phân thức 
a. Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu 
b. Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung 
Rút gọn 
phân thức 
là gì? 
3
2
4x
10x y
 PHIẾU HỌC TẬP 
 Bài 1: Cho phân thức 
a. Phân tích tử và mẫu của phân thức thành nhân tử 
...3 
6 
Câu hỏi 1: 
 Kết quả rút gọn phân thức sau đúng hay sai? 
3xy x
a)
9y 3
A. Đúng B. sai 
t
 
10 9 876543210
Câu hỏi 2: 
3xy 3 x
b)
9y 3 3
A. Đúng B. sai 
 Kết quả rút gọn phân thức sau đúng hay sai? 
t
 
10 9 8765432101 phút 
Hãy sửa lại (vào bảng phụ) cho đúng? 
Chúc mừng! Chúc mừng! 
Đội bạn may mắn nhận được 10 điểm và một tràng 
pháo tay của cả lớp và được quyền giải mã bức 
tranh bí mật ngày hôm nay ngay sau khi các câu hỏi 
trong mỗi miếng ghép đã được mở ra. Nếu giải mã 
đúng đội bạn sẽ nhận thêm 10 điểm ! 
Câu hỏi 3: 
Câu hỏi 4: 
A. Đúng B. sai 
3(x y) 3(y x)
3
y x y x
 Kết quả rút gọn phân thức sau đúng hay sai? 
t
 
10 9 876543210
Câu hỏi 5: 
3 3
215(x 3) 15(3 x) 5(3 x)
9 3x 3(3 x)
 Kết quả rút gọn phân thức sau đúng hay sai? 
A. Đúng B. sai 
t
 
10 9 876543210
1 phút 
Hãy sửa lại (vào bảng phụ) cho đúng? 
Câu hỏi 6: 
2 2
x y x y 1
x yy x x y
Kết quả rút gọn phân thức sau đúng hay sai? 
A. Đúng B. sai 
t
 
10 9 8765432101 phút 
Hãy sửa lại (vào bảng phụ) cho đúng? 
Bức 
tranh 
liên 
quan 
đến 
một 
ngày 
đặc 
biệt 
trong 
tháng 
11 
Kỉ 
niệm 
ngày 
nhà 
giáo 
Việt 
Nam 
20/11 
§3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 
 2)Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra 
nhân tử chung của tử và mẫu. (lưu ý tới tính chất 
A = – (– A)) 
2n 2n
2n 1 2n 1
a b b a
a b b a
3) Với ta có: n N 
Chú ý: 
1)Chỉ rút gọn phân thức khi tử và mẫu đã được phân 
tích thành nhân tử. 
4)Khi rút gọn phân thức 
cần rút gọn triệt để nghĩa 
là tử và mẫu không còn 
nhân tử chung. 
Hoạt động vận dụng kiến thức 
• Tìm giá trị các phân thức sau: 
 2
2
10ab 5a
a)
16b 8ab
Với 
1 1
a ;b
6 7
7
15 8
a 1
b)
a a
Với a = 0,1 
Rút gọn các phân thức sau: 
3
2 2 22
7 6
)
3 4 3 4 3
x x
b
x x x x x
2
x 1 x 2 x 3 x 4 1
c)
x 5x 5
Hoạt động tìm tòi mở rộng 
7 6 5 4 3 2
2
x x x x x x x 1
a)
x 1
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH 
Tiết học kết thúc ! 
Vòng 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mon_toan_hoc_lop_8_tiet_24_rut_gon_phan_thuc_nguye.pdf