SKKN Dạy học theo định hướng stem bằng “Công nghệ thực tế ảo tăng cường” trong Toán học nhằm phát triển năng lực cho học sinh THPT đáp ứng chương trình GDPT mới

Hiện nay các phần mềm ứng dụng công nghệ hỗ trợ dạy học xuất hiện ngày 
càng nhiều với các tính năng được cải tiến, đem lại hiệu quả cao, dễ sử dụng đã hỗ 
trợ không nhỏ cho việc dạy học nói chung và dạy học Toán nói riêng, mở ra nhiều 
cơ hội cho giáo viên và học sinh trong việc đổi mới phương pháp và đạt mục tiêu 
dạy học một cách tối ưu. Do đó, ứng dụng CNTT là một năng lực cốt lõi mà HS 
cần đạt, là năng lực chìa khóa, năng lực công cụ để HS phát triển các năng lực 
khác cũng như đi vào cuộc sống một cách chủ động, tự tin. Từ việc biết cách làm 
việc với các ứng dụng CNTT, học sinh sẽ được phát triển và tự phát triển nhiều 
năng lực như năng lực giao tiếp; năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và 
sáng tạo,… Đó cũng là những năng lực chung và năng lực đặc thù của môn Toán  
mà giáo viên cần hình thành cho học sinh, nhằm đáp ứng được yêu cầu đặt ra của 
chương trình giáo dục phổ thông mới.   
Một trong những ứng dụng công nghệ có thể vận dụng vào giảng dạy nói 
chung, giảng dạy Toán ở trường THPT nói riêng là Công nghệ thực tế ảo tăng 
cường- Augmented Reality (AR). Ưu điểm lớn nhất khi lựa chọn ứng dụng này là 
bởi bất cứ học sinh nào cũng sử dụng được nó bằng cách tải về máy điện thoại, 
máy tính bảng, laptop, có thể sử dụng offline và học bất cứ không, thời gian nào. 
Nó có khả năng bổ trợ thông tin vô tận bao gồm cả hình ảnh, video..rất sống động 
cho mỗi bài học thông qua việc học sinh  tìm hiểu, luyện tập, thực hành, soạn bài. 
Bởi những ứng dụng to lớn của Augmented Reality có thể mang lại một cái nhìn 
khác cho người học về việc tương tác với những mô hình ảo, những hình ảnh 
dường như chỉ có trong phim viễn tưởng. Một lợi thế nữa của giáo viên và nhất là 
học sinh  khi sử dụng các ứng dụng này là việc các em có thể khắc phục được tình 
trạng trước đây: học sinh  chỉ có thể tiếp cận thông tin một chiều thông qua việc 
xem các như video, âm thanh hay hình ảnh trực tuyến trên màn hình Internet. Sử 
dụng ứng dụng này, nó sẽ tạo ra môi trường mô phỏng thế giới thực. Trong môi 
trường mô phỏng đó, học sinh  có thể tác động vào đối tượng trực tiếp bằng cách di 
chuyển, khám phá, cảm nhận và trải nghiệm một cách chân thực thông qua các 
thao tác: tiến - lùi, xoay trái, quay phải để có được những góc nhìn chân thực nhất, 
đem lại những trải nghiệm đầy thực tế và ấn tượng. Với ưu điểm trên, bài giảng dễ 
dàng tạo được hứng thú cho học sinh, giúp học sinh tích cực học tập, hiểu và nhớ 
kiến thức một cách sâu sắc, yêu thích môn học hơn bởi nó đáp ứng được phương 
pháp dẫn dắt tư duy học sinh đi từ “trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng”. 
Trong số những ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường có giá trị phục vụ cho 
việc dạy học, tôi đặc biệt chú ý đến ứng dụng HP reveal và Mind map AR, 
Geogebra AR  giúp các em hình thành và phát triển được nhiều năng lực. Một lợi 
thế nữa của giáo viên và học sinh khi sử dụng ứng dụng AR đó sẽ khắc phục được 
tình trạng giáo viên khi dạy - học bằng powerpoint, học sinh chỉ có thể tiếp cận 
thông tin một chiều thông qua việc xem các Slide như video, âm thanh hay hình 
ảnh trực tuyến trên màn hình Internet, máy chiếu. Sử dụng các ứng dụng này, HS 
sẽ tự mình tạo ra được lớp phủ/ phần phủ, sơ đồ tư duy, mô hình thực tế ảo AR  


2

 

cho đối tượng mà mình đang tìm hiểu. Điều quan trọng nhất, ứng dụng các phần 
mềm AR trong dạy học Toán là thông qua sự tự học, tự nghiên cứu, soạn bài bằng 
chính hình dung tưởng tượng của các em, HS hình thành và phát triển được các kĩ 
năng cần thiết.  

pdf 79 trang Lệ Chi 22/12/2023 380
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Dạy học theo định hướng stem bằng “Công nghệ thực tế ảo tăng cường” trong Toán học nhằm phát triển năng lực cho học sinh THPT đáp ứng chương trình GDPT mới", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: SKKN Dạy học theo định hướng stem bằng “Công nghệ thực tế ảo tăng cường” trong Toán học nhằm phát triển năng lực cho học sinh THPT đáp ứng chương trình GDPT mới

SKKN Dạy học theo định hướng stem bằng “Công nghệ thực tế ảo tăng cường” trong Toán học nhằm phát triển năng lực cho học sinh THPT đáp ứng chương trình GDPT mới
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN 
ĐỀ TÀI: 
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM 
BẰNG “CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO TĂNG CƯỜNG” 
TRONG TOÁN HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO 
HỌC SINH THPT ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 
PHỔ THÔNG MỚI 
MÔN: TOÁN 
NHÓM: ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC 
Năm thực hiện: 2019- 2020 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG MAI 
---------------------------------- 
ĐỀ TÀI: 
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM 
BẰNG “CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO TĂNG CƯỜNG” 
TRONG TOÁN HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO 
HỌC SINH THPT ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 
PHỔ THÔNG MỚI 
MÔN: TOÁN 
NHÓM: ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC 
Người thực hiện: CHU VIẾT TẤN 
Tổ: TOÁN TIN 
Số điện thoại: 0989202955 
Năm thực hiện: 2019- 2020 
 MỤC LỤC Trang 
PHẦN I. MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 1 
2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu 3 
3. Phương pháp nghiên cứu 3 
4. Các bước thực hiện đề tài 3 
A. NỘI DUNG 
1. Cơ sở khoa học 4 
1.1. Cơ sở lý luận 4 
1.2. Cơ sở thực tiễn và thực trạng v...của môn Toán 
mà giáo viên cần hình thành cho học sinh, nhằm đáp ứng được yêu cầu đặt ra của 
chương trình giáo dục phổ thông mới. 
Một trong những ứng dụng công nghệ có thể vận dụng vào giảng dạy nói 
chung, giảng dạy Toán ở trường THPT nói riêng là Công nghệ thực tế ảo tăng 
cường- Augmented Reality (AR). Ưu điểm lớn nhất khi lựa chọn ứng dụng này là 
bởi bất cứ học sinh nào cũng sử dụng được nó bằng cách tải về máy điện thoại, 
máy tính bảng, laptop, có thể sử dụng offline và học bất cứ không, thời gian nào. 
Nó có khả năng bổ trợ thông tin vô tận bao gồm cả hình ảnh, video..rất sống động 
cho mỗi bài học thông qua việc học sinh tìm hiểu, luyện tập, thực hành, soạn bài. 
Bởi những ứng dụng to lớn của Augmented Reality có thể mang lại một cái nhìn 
khác cho người học về việc tương tác với những mô hình ảo, những hình ảnh 
dường như chỉ có trong phim viễn tưởng. Một lợi thế nữa của giáo viên và nhất là 
học sinh khi sử dụng các ứng dụng này là việc các em có thể khắc phục được tình 
trạng trước đây: học sinh chỉ có thể tiếp cận thông tin một chiều thông qua việc 
xem các như video, âm thanh hay hình ảnh trực tuyến trên màn hình Internet. Sử 
dụng ứng dụng này, nó sẽ tạo ra môi trường mô phỏng thế giới thực. Trong môi 
trường mô phỏng đó, học sinh có thể tác động vào đối tượng trực tiếp bằng cách di 
chuyển, khám phá, cảm nhận và trải nghiệm một cách chân thực thông qua các 
thao tác: tiến - lùi, xoay trái, quay phải để có được những góc nhìn chân thực nhất, 
đem lại những trải nghiệm đầy thực tế và ấn tượng. Với ưu điểm trên, bài giảng dễ 
dàng tạo được hứng thú cho học sinh, giúp học sinh tích cực học tập, hiểu và nhớ 
kiến thức một cách sâu sắc, yêu thích môn học hơn bởi nó đáp ứng được phương 
pháp dẫn dắt tư duy học sinh đi từ “trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng”. 
Trong số những ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường có giá trị phục vụ cho 
việc dạy học, tôi đặc biệt chú ý đến ứng dụng HP reveal và Mind map AR, 
Geogebra AR g...a các mô hình, tự chiếm lĩnh kiến thức 
thì mới nhớ lâu, nhớ kỹ và vận dụng được thành thạo kiến thức. Vì vậy mà dạy học 
theo định hướng STEM ngày càng tỏ rõ thế mạnh và kích thích tư duy, phát triển 
năng lực cho học sinh. 
Chính vì vậy, qua một thời gian nghiên cứu thực hiện, tôi đúc kết kinh nghiệm 
và xây dựng thành đề tài “Dạy học theo định hướng STEM bằng “Công nghệ 
thực tế ảo tăng cường” trong Toán học nhằm phát triên năng lực cho HS THPT 
đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới” 
Qua nghiên cứu và tìm hiểu tôi thấy việc áp dụng công nghệ AR vào dạy học đã 
có thực hiện nhưng chỉ là ứng dụng trong 1 bộ môn hay 1 phần nhỏ mô tả, riêng 
với bộ môn Toán học thì chưa thấy áp dụng nhiều trên thế giới và tại Việt Nam. Đề 
tài tôi thực hiện thể hiện tính mới, tính áp dụng thực tiễn trong bối cảnh giáo dục 
hiện nay, đặc biệt việc dạy học theo định hướng STEM là giải pháp để phát triển 
năng lực của học sinh một cách tối ưu. 
Trong sáng kiến kinh nghiệm này, tôi trình bày những kinh nghiệm cá nhân về 
ứng dụng của AR trong việc bổ trợ thông tin cho một số bài học có khả năng áp 
dụng và phù hợp với phương pháp, phương tiện này trong môn Toán thông qua 
dạy học theo định hướng STEM. Qua đó, tôi mong muốn đóng góp vào việc nâng 
cao chất lượng môn học Toán, hình thành cho HS những năng lực chung và năng 
lực chuyên biệt trong môn Toán nhằm đáp ứng yêu cầu định hướng của chương 
trình giáo dục phổ thông mới 
3 
2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu 
2.1. Mục đích nghiên cứu 
- Thấy được ý nghĩa, vai trò của việc ứng dụng AR để bổ trợ thông tin cho bộ 
môn Toán giúp HS hình thành và phát triển các năng lực cần thiết theo định hướng 
chương trình giáo dục đổi mới 
- Xác định các phương pháp và cách thức tổ chức, hướng dẫn HS sử dụng 
công nghệ AR trong việc hỗ trợ thông tin giúp việc học tập môn Toán trở nên sinh 
động, hấp dẫn hơn học sinh có thể thực hành, “ Cầm nắm” được những mô hình 
không gian sống động mà trong quá trình học chỉ nhìn

File đính kèm:

  • pdfskkn_day_hoc_theo_dinh_huong_stem_bang_cong_nghe_thuc_te_ao.pdf