Kế hoạch lên lớp môn Tập đọc Lớp 4 - Tuần 1 đến tuần 17 - Trường Tiểu học Vĩnh Hòa

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

 

Tiết :              Tên bài : THƯ THĂM BẠN

Tuần              : 3    

 

I. Mục tiêu :

 

- Biết đọc lá thư lưu loát, giọng đọc thể hiện sự thông cảm với người bạn bất hạnh bị trận lũ lụt cướp mất ba.

- Nắm được tác dụng của phần mở đầu và phần kết thúc bức thư.

- Hiểu được tình cảm của người viết thư: thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn.

 

II. Đồ dùng dạy học :

 

- Tranh minh hoạ bài đọc.

- Các bức ảnh về cảnh cứu đồng bào trong cơn lũ lụt.

- Băng giấy (hoặc bảng phụ) viết câu, đoạn thư cần hướng dẫn hs đọc.

 

III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu :

 

1. Ổn định tổ chức  :

2. Kiểm tra bài cũ   : -  Gọi học sinh đọc thuộc lòng và trả lời câu hỏi của bài thơ Truyện cổ nước mình.

3. Bài mới               : - Giới thiệu bài : “Thư thăm bạn”

doc 56 trang Bảo Giang 01/04/2023 5080
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch lên lớp môn Tập đọc Lớp 4 - Tuần 1 đến tuần 17 - Trường Tiểu học Vĩnh Hòa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch lên lớp môn Tập đọc Lớp 4 - Tuần 1 đến tuần 17 - Trường Tiểu học Vĩnh Hòa

Kế hoạch lên lớp môn Tập đọc Lớp 4 - Tuần 1 đến tuần 17 - Trường Tiểu học Vĩnh Hòa
	Ngày / / 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tiết : 	Tên bài : THƯ THĂM BẠN
Tuần 	: 3	
I. Mục tiêu :
- Biết đọc lá thư lưu loát, giọng đọc thể hiện sự thông cảm với người bạn bất hạnh bị trận lũ lụt cướp mất ba.
- Nắm được tác dụng của phần mở đầu và phần kết thúc bức thư. 
- Hiểu được tình cảm của người viết thư: thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn.
II. Đồ dùng dạy học :
- Tranh minh hoạ bài đọc.
- Các bức ảnh về cảnh cứu đồng bào trong cơn lũ lụt. 
- Băng giấy (hoặc bảng phụ) viết câu, đoạn thư cần hướng dẫn hs đọc.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu :
1. Ổn định tổ chức 	: 
2. Kiểm tra bài cũ 	: - 	Gọi học sinh đọc thuộc lòng và trả lời câu hỏi của bài thơ Truyện cổ nước mình. 
3. Bài mới 	: - Giới thiệu bài : “Thư thăm bạn”
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Luyện đọc. 
Mục tiêu : Biết đọc lá thư lưu loá...
2. Kiểm tra bài cũ 	: - Gọi học sinh đọc và trả lời câu hỏi của bài trước.	
3. Bài mới 	: 	- Giới thiệu bài : “Người ăn xin”
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Luyện đọc
Mục tiêu : Đọc lưu loát toàn bài, giọng đọc nhẹ nhàng, thông cảm thể hiện được cảm xúc, tâm trạng của các nhân vật qua các cử chỉ và lời nói.
Cách tiến hành :
- Gọi 1 học sinh đọc cả bài.
- Hướng dẫn chia đoạn.	
- Gọi học sinh đọc tiếp từng đoạn (3 lần) (Kết hợp hướng dẫn đọc từ khó và giải nghĩa từ khó).
- Giáo viên đọc mẫu cả bài.	
- 1 hs đọc cả bài.
- Đánh dấu đoạn.
- Đọc nối tiếp đoạn.
- hs lắng nghe.
Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài
Mục tiêu : Học sinh hiểu nội dung bài đọc để trả lời các câu hỏi cuối bài.
Cách tiến hành :
- GV cho hs đọc thầm từ từng đoạn để trả lời các câu hỏi cuối bài.
- Đọc thầm, trả lời câu hỏi.
Hoạt động 2 : Đọc diễn cảm.
Mục tiêu : Biết đọc bài phù hợp với diễn biến câu chuyện, với lời lẽ và tính cách của từng nhân vật. 
Cách tiến hành :
- GV hướng dẫn đọc diễn cảm 	 - Cho hs đọc diễn cảm trong nhóm.
- Thi đọc diễn cảm giữa các nhóm. 
- Bình xét nhóm, cá nhân đọc hay nhất. 
- hs đọc trong nhóm.
- hs thi đọc.
4. Củng cố, dặn dò : 
- Nhận xét tiết học 	: 	Dặn về nhà học bài.	
- Chuẩn bị bài 	: 	“Một người chính trực”
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
	Ngày / / 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tiết : 	Tên bài : MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC
Tuần 	: 4	
I. Mục tiêu :
- Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài. Biết đọc truyện với giọng kể thong thả, rõ ràng. Đọc phân biệt lời các nhân vật, thể hiện rõ sự chính trực, ngay thẳng của Tô Hiến Thành.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa truyện : ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành – vị quan nổi tie...loát toàn bài, giọng đọc diễn cảm, phù hợp với nội dung cảm xúc (ca ngợi cây tre Việt Nam) và nhịp điệu của các câu thơ, đoạn thơ.
- Cảm và hiểu được ý nghĩa của bài thơ : Cây tre tượng trưng cho con người Việt Nam. Qua hình tượng cây tre, tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam: giàu tình thương yêu, ngay thẳng, chính trực.
- Học thuộc lòng những câu thơ em thích.
II. Đồ dùng dạy học :
- Tranh ảnh SGK, bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu :
1. Ổn định tổ chức 	: 
2. Kiểm tra bài cũ 	: - Gọi học sinh đọc và trả lời câu hỏi của bài trước .
3. Bài mới 	: - Giới thiệu bài : “Tre Việt Nam”
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Luyện đọc. 
Mục tiêu : Biết đọc lưu loát toàn bài, giọng đọc diễn cảm, phù hợp với nội dung cảm xúc (ca ngợi cây tre Việt Nam) và nhịp điệu của các câu thơ, đoạn thơ.
Cách tiến hành :
- Gọi 1 học sinh đọc cả bài 	 - Hướng dẫn chia đoạn.	 
- Gọi học sinh đọc tiếp từng đoạn (3 lần) (Kết hợp hướng dẫn đọc từ khó và giải nghĩa từ khó)
- Giáo viên đọc mẫu cả bài. 	
- hs đọc.
- Đánh dấu đoạn.
- hs đọc nối tiếp đoạn.
- hs lắng nghe.
Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài
Mục tiêu : Học sinh hiểu nội dung bài đọc để trả lời các câu hỏi cuối bài.
Cách tiến hành :
- GV cho hs đọc thầm từng đoạn để trả lời các câu hỏi cuối bài.	
- Đọc thầm, trả lời câu hỏi.
Hoạt động 3 : Đọc diễn cảm.
Mục tiêu : Học sinh biết đọc bài thể hiện cảm xúc ca ngợi cây tre VN. 

Cách tiến hành :
- GV hướng dẫn đọc diễn cảm. 	 
- Cho HS đọc diễn cảm trong nhóm. 	
- Thi đọc diễn cảm giữa các nhóm. 	
- Thi học thuộc lòng bài thơ.
- Bình xét nhóm, cá nhân đọc hay nhất. 
- hs lắng nghe.
- Đọc trong nhóm.
- hs thi học thuộc lòng.
- hs trả lời.

File đính kèm:

  • docke_hoach_len_lop_mon_tap_doc_lop_4_tuan_1_den_tuan_17_truong.doc