Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt Lớp 4 - Bài: Ôn luyện văn kể lại câu chuyện (Tiết 4)

I- Mục tiêu:

            -Củng cố và ôn luyện  văn kể chuyện.

            -Rèn luyện dùng từ, viết câu trôi chảy.

            -Trình bày sạch đẹp.

            II-Ôn luyện:

            1. Giới thiệu – Ghi đề bài lên bảng.

            2. Ôn tập và thực hành.

            

doc 2 trang Bảo Giang 01/04/2023 2660
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt Lớp 4 - Bài: Ôn luyện văn kể lại câu chuyện (Tiết 4)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt Lớp 4 - Bài: Ôn luyện văn kể lại câu chuyện (Tiết 4)

Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt Lớp 4 - Bài: Ôn luyện văn kể lại câu chuyện (Tiết 4)
	LUYỆN TIẾNG VIỆT:	BÀI:	ÔN LUYỆN VĂN KỂ LẠI CÂU CHUYỆN (tiết 4)
	LỚP 4/
	I- Mục tiêu:
	-Củng cố và ôn luyện	văn kể chuyện.
	-Rèn luyện dùng từ, viết câu trôi chảy.
	-Trình bày sạch đẹp.
	II-Ôn luyện:
	1. Giới thiệu – Ghi đề bài lên bảng.
	2. Ôn tập và thực hành.
 Thời gian
 Giáo viên
 Học sinh
 5 phút
12 phút
2 phút
14 phút
2 phút
1. Ôn tập: 
Hỏi: +Thế nào là văn kể chuyện?
 +Khi kể chuyện ta cần chú ý gì?
 +Trong bài văn kể chuyện, vì sao cần miêu tả ngoại hình của nhân vật?
2. Thực hành:
-Bài tập1:
Dựa vào cốt truyện “Tấm Cám” em hãy kể lại và miêu tả tính cách của Tấm và Cám.
-Giáo viên gợi ý bằng các câu hỏi sau:
 +Hoàn cảnh của Tấm?
 +Tấm hay bị mẹ con Cám đối đãi như thế nào?
 +Đi bắt tép Tấm bị Cám đánh lừa ra sao?
 +Tấm ngồi khóc, bụt hiện lên giúp những gì?
 +Tấm đi xem hội thì việc gì đã xảy ra? 
 +Mẹ con Cám lập mưu gì để hại Tấm?
 +Tấm chết hoá thành những gì?
 +Việc gì xảy ra khi Tấm biến thành quả thị?
 +Kết quả câu chuyện ra sao?
-Bài tậ

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_tieng_viet_lop_4_bai_on_luyen_van_ke_lai_ca.doc