Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 10: Triệu và lớp triệu

TOÁN:                       BÀI:    TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (tiết 10 )

            Lớp :4/

            I-Mục tiêu:

            -Biết về hàng triệu, hàng chục triệu ,hàng trăm triệu             và lớp triệu.

`           -Nhận biết được thứ tự các số có nhiều chữ số đến lớp triệu.

            -Củng cố thêm về lớp đơn vị ,lớp nghìn ,lớp đơn vị.

            II-Đồ dùng dạy học :

            -Bảng các lớp,hàng kẻ sẵn trên bảng phụ.

            -Pa-nô bài tập 4.

            III-Hoạt động dạy và học:

            

doc 3 trang Bảo Giang 03/04/2023 2480
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 10: Triệu và lớp triệu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 10: Triệu và lớp triệu

Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 10: Triệu và lớp triệu
	Thứ 	ngày 	tháng 	năm 2005
	TOÁN:	BÀI:	TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (tiết 10 )
	Lớp :4/
	I-Mục tiêu:
	-Biết về hàng triệu, hàng chục triệu ,hàng trăm triệu 	và lớp triệu.
`	-Nhận biết được thứ tự các số có nhiều chữ số đến lớp triệu.
	-Củng cố thêm về lớp đơn vị ,lớp nghìn ,lớp đơn vị.
	II-Đồ dùng dạy học :
	-Bảng các lớp,hàng kẻ sẵn trên bảng phụ.
	-Pa-nô bài tập 4.
	III-Hoạt động dạy và học:
Thời gian
 Giáo viên
 Học sinh
5 phút
1 phút
10 phút
16 phút
3 phút
1- Bài cũ:
-Gọi 1hs lên sữa bài tập 4 .
-Chấm 10 vở.
-Nhận xét chung.
2-Bài mới:
2 1-Giới thiệu –ghi đề bài lên bảng.
2.2-Giới thiệu hàng triệu ,hàng chục triệu ,hàng trăm triệu..
Gv hỏi :Hãy kể các tên đã học theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
-Hãy kể tên các lớp đã học .
-Gv y/c hs cả lớp viết số theo lời đọc: 1 trăm, 1 nghìn, 10 nghìn, 1 trăm nghìn ,10 trăm nghìn.
- 
Gv giới thiệu 10 trăm nghìn còn được gọi là 1 trệu.
-Gv hỏi : 1 triệu bằng mấy trăm nghìn?
-Số 1 triệu có mấy chữ số, đó là những chữ số nào?
-Em...ấy nháp số 100 000 000.
-Hs cả lớp đọc 1 trăm triệu.
-Số 100 000 000 có 9 chữ số,trong đó có một chữ số 1 và tám chữ số 0 đứng bên phải số 1.
- hs nghe .
-Lớp triệu gồm có ba hàng là hàng triệu ,hàng chục triệu hàng trăm triệu.
-Hs thi nhau kể lại nối tiếp.
-1 hs đọc đề.
-1 hs lên bảng ,lớp làm vào vở.
+1 000 000,2 000 000,3 000 000,4 000 000,5 000 000,6 000 000,7 000 000,8 000 000,9 000 000,10 000 000.
-Lớp nhận xét bài làm trên bảng và sữa bài.
-1 hs đọc đề.
-3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
+hs1: 30 000 000,40 000 000.
+hs2: 50 000 000, 60 000 000,70 000 000, 80 000 000.
+hs 3: 90 000 000, 200 000 000,300 000 000.
-Lớp nhận xét và sữa bài.
-1 hs đọc đề.
-4 hs lên bảng, lớp làm vào vở.
+hs1: 15 000,300 000
+hs2: 600,1 300
+hs3: 50 000, 7 000 000.
+hs4: 36 000 000,900 000 000
-Lớp nhận xét và sữa bài.
-4 hs lần lượt lên bảng,lớp làm vào giấy nháp.
-Hs nhận xét và sữa bài.
-Hs trả lời các câu hỏi gv y/c.
-Hs lắng nghe.

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_toan_hoc_lop_4_tiet_10_trieu_va_lop_trieu.doc