Kế hoạch bài dạy Chính tả Lớp 4 - Bài: ôn tập giữa kì II (Tiết 3)

 Chính tả(28)      ÔN TẬP GIỮA KÌ II (tiết 3)

I. Mục tiêu:

   -Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng.

   - Kiểm tra những kiến thức cần ghi nhớ về tên bài, nội dung chính của các bài tập đọc 

    là văn xuôi thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu.

  - Nghe viết đúng chính tả, đẹp bài thơ Cô tấm của mẹ.

    II/Đồ dùng dạy học:

   -Phiếu viết sẵn bài tập đọc và  HTL(Như tiết 1)

    -Phiếu ghi sẵn nội dung chính của 6 bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu.

      III.Các hoạt động dạy - học :

doc 2 trang Bảo Giang 03/04/2023 3640
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Chính tả Lớp 4 - Bài: ôn tập giữa kì II (Tiết 3)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Chính tả Lớp 4 - Bài: ôn tập giữa kì II (Tiết 3)

Kế hoạch bài dạy Chính tả Lớp 4 - Bài: ôn tập giữa kì II (Tiết 3)
 Chính tả(28) ÔN TẬP GIỮA KÌ II (tiết 3)
I. Mục tiêu:
 -Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng.
 - Kiểm tra những kiến thức cần ghi nhớ về tên bài, nội dung chính của các bài tập đọc 
 là văn xuôi thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu.
 - Nghe viết đúng chính tả, đẹp bài thơ Cô tấm của mẹ.
 II/Đồ dùng dạy học:
 -Phiếu viết sẵn bài tập đọc và HTL(Như tiết 1)
 -Phiếu ghi sẵn nội dung chính của 6 bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu.
 III.Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu bài : GV nêu yêu cầu của tiết học.
Kiểm tra đọc và HTL (thực hiện như tiết 1): 1/3 số HS trong lớp.
Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2 : Sinh hoạt nhóm 4
 +Gọi HS đọc yêu cầu, tìm các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu
 + GV gợi ý cho HS có thể tìm tên bài ở mục lục 
 - GV ghi tên bài lên bảng lớp
 - GV kết luận lời giải đúng, dán phiếu đã ghi lời giải hoặc phiếu làm bài tốt của HS
-Lắng nghe
+HS đọc thành tiếng (HS trao đổi

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_chinh_ta_lop_4_bai_on_tap_giua_ki_ii_tiet_3.doc