Kế hoạch bài dạy Tập đọc Lớp 4 - Bài: Truyện cổ nước mình (Tiết 4 )

 

TẬP ĐỌC :    BÀI: TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH (tiết 4 )

            LỚP:4/

            I-Mục tiêu:

-Đọc đúng các tiếng,từ khó,dễ lẫn lộn:vàng cơn nắng, đẽo cày ,khúc gỗ.

-Đọc trôi chảy toàn bài ,ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ,nhấn giọng các từ gợi tả ,gợi cảm., đọc diễn cảm toàn bài với giọng nhẹnhàng,thiết tha ,tự hào,trầm lắng.

-Hiểu các từ ngữ khó trong bài: độ trì, độ lượng , đa tình, đa mang ,vàng cơn nắng , trắng cơn mưa , nhận mặt.

-Hiểu nội dung câu chuyện:Ca ngợi kho tàng cổ tích Việt Nam. Đó là những câu chuyện đề cao những phẩm chất tốt đẹp của ông cha ta.

-Học thuộc bài thơ.

II-Đồ dùng dạy học:

-Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 19 sgk.

-Bảng phụ viết sẵn 10 dòng thơ đầu.

-Các tập truyện cổ tích Việt Nam

doc 2 trang Bảo Giang 03/04/2023 3280
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Tập đọc Lớp 4 - Bài: Truyện cổ nước mình (Tiết 4 )", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Tập đọc Lớp 4 - Bài: Truyện cổ nước mình (Tiết 4 )

Kế hoạch bài dạy Tập đọc Lớp 4 - Bài: Truyện cổ nước mình (Tiết 4 )
	Thứ 	ngày	tháng	năm 2005	
TẬP ĐỌC :	BÀI: TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH (tiết 4 )
	LỚP:4/
	I-Mục tiêu:
-Đọc đúng các tiếng,từ khó,dễ lẫn lộn:vàng cơn nắng, đẽo cày ,khúc gỗ.
-Đọc trôi chảy toàn bài ,ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ,nhấn giọng các từ gợi tả ,gợi cảm., đọc diễn cảm toàn bài với giọng nhẹnhàng,thiết tha ,tự hào,trầm lắng.
-Hiểu các từ ngữ khó trong bài: độ trì, độ lượng , đa tình, đa mang ,vàng cơn nắng , trắng cơn mưa , nhận mặt.
-Hiểu nội dung câu chuyện:Ca ngợi kho tàng cổ tích Việt Nam. Đó là những câu chuyện đề cao những phẩm chất tốt đẹp của ông cha ta.
-Học thuộc bài thơ.
II-Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 19 sgk.
-Bảng phụ viết sẵn 10 dòng thơ đầu.
-Các tập truyện cổ tích Việt Nam
III-Hoạt động dạy và học:
Thời gian
 Giáo viên
 Học sinh
5phút
7 phút
10-12 phút
8 phút
3 phút
1-Bài cũ:
Gọi 3 hs lên bảng tiếp nối đọc đoạn tríchDế Mèn bênh vực kẻ yếu và trả lời câu hỏi:
+Qua đoạn trích em thích nhất hình ảnh nào về Dế Mèn?Vì sao?
+Gọi1 hs ...cha ta.
-Trải qua bao mưa nắng, bao thời gian để rút ra những bài học kinh nghiệm.
-Truyền thống tốt đẹp,bản sắc của dân tộc của ông cha ta.
-Ca ngợi truyện cổ đề cao lòng nhân hậu , ăn ở hiền lành.
-Bài thơ gợi cho em nhớ đến truyện cổ Tấm Cám, Đẽo cày giữa đường qua.
-Mỗi hs nói về 1 câu chuyện
+Thach Sanh,Nàng tiên Ốc,Sự tích hồ Ba Bể.
-2 hs đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm theo.
+Lời ông cha ta răn dạy con cháu:Hãy sống
nhân hậu, độ lượng ,công bằng,chăm chỉ và tự tin.
-Nói lên những bài học quí của ông cha ta muốn răn dạy con cháu đời sau.
-Hs nhắc lại.
-Bài thơ ca ngợi kho tàng truyện cổ của đất nước và những phẩm chất tốt đẹp của ông cha ta.
-Hs nhắc lại nội dung chính.
2 hs đọc thành tiếng , cả lớp theo dõi(Giọng đọc toàn bài nhẹ nhàng, thiét tha ,trầm lắng pha lẫn niềm tự hào.)
-Hs đọc thầm ,học thuộc.
-Hs thi đọc

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_tap_doc_lop_4_bai_truyen_co_nuoc_minh_tiet.doc