Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 24

 BÀI   LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( Tiết 47 ) :      CÂU KỂ AI LÀ GÌ 

I .Mục tiêu :

  . Hiểu tác dụng của câu kể ai là gì?

  .Tìm đúng câu kể ai là gì ? trong đoạn văn .

  .Biết đặt câu kể ai là gì ? để giới thiệu hoặc nhận định về một người, một vật .

II. Đồ dùng dạy học :

  .Bảng lớp chép sẵn đoạn văn ở BT1phần Nhận xét .Dùng phấn màu gạch chân dưới các câu in nghiêng.   

  . Giấy khổ to ghi từng phần a ,b, c, ở BT1 phần luyện tập .

  .HS chuẩn bị ảnh của gia đình mình .

III . Các hoạt động dạy học chủ yếu :

doc 4 trang Bảo Giang 03/04/2023 3320
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 24", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 24

Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 24
Thứ ba ngày 27 tháng 2 năm 2006.
SOẠN DẠY CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHU KÌ III.
 BÀI LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( Tiết 47 ) : CÂU KỂ AI LÀ GÌ 
I .Mục tiêu :
 . Hiểu tác dụng của câu kể ai là gì?
 .Tìm đúng câu kể ai là gì ? trong đoạn văn .
 .Biết đặt câu kể ai là gì ? để giới thiệu hoặc nhận định về một người, một vật .
II. Đồ dùng dạy học :
 .Bảng lớp chép sẵn đoạn văn ở BT1phần Nhận xét .Dùng phấn màu gạch chân dưới các câu in nghiêng. 
 . Giấy khổ to ghi từng phần a ,b, c, ở BT1 phần luyện tập .
 .HS chuẩn bị ảnh của gia đình mình .
III . Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A .Kiểm tra bài cũ :
Gọi HS thực hiện các yêu cầu :
+Đọc thuộc lòng 1câu tục ngữ thuộc chủ điểm :Cái đẹp 
+Nêu trường hợp có thể sử dụng câu tục ngữ ấy .
GV nhận xét và cho điểm 
B .Bài mới :
 1/ Giới thiệu bài :
+ Các em đã được học những câu kể nào ? Cho ví dụ ?Về từng loại .
-Các câu mà người ta thường dùng để tự giới thiệu về mình hoặc giới thiệu về người khác thu...ống nhau :Bộ phận CN cùng trả lời cho câu hỏi Ai?(cái gì ?,con gì ? )
+Khác nhau : Câu kể Ai làm gì ?VN trả lời cho câu hỏi làm gì ?
.Câu kể Ai thế nào ?VN trả lời cho câu hỏi Thế nào ?
.Câu kể Ai là gì ?VN trả lời cho câu hỏi là gì ?
-HS đọc kết luận 
3 HS làm vào giấy khổ to ,dán lên bảng 
Lớp nhận xét ,chữa bài cho bạn 
-1HS đọc thành tiếng trước lớp ,Cả lớp đọc thầm 
-5 à 7 HS tiếp nối nhau giới thiệu về bạn hoặc gia đình mình trước lớp 
Nhận xét:
 Bài học này tôi dạy theo quan điểm tích hợp ở chỗ:
 Học sinh đọc, nghe và tìm hiểu bài theo các hoạt động nhóm 4 phần nhận xét 1và 2, nhóm đôi phần nhận xét 3 , nhóm đôi cho nhận xét 4 sau đó trả lời cá nhân, từ đó hs tự chiếm lĩnh kiến thức trọng tâm thể hiện bằng câu ghi nhớ,làm luyện tập đúng chính xác .
 VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ ?
I / Mục tiêu :
 -Hiểu được vị trí vị ngữ trong câu kể Ai là gì ,các từ ngữ làm vị ngữ trong kiểu câu này .
Xác định đúng vị ngữ trong câu kể Ai là gì ?trong đoạn văn , đoạn thơ 
Đặt được đúng câu kể Ai là gì ?từ những vị ngữ đã cho. 
 II / Đồ dùng dạy học : 
 Bảng phụ viết sẵn đoạn văn 
Tranh ảnh về chim đại bàng ,gà trống ,chim công .
 III/ Các hoạt động dạy học : 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A /Kiểm tra bài cũ :
Yêu cầu 2 HS đặt câu kể Ai là gì ?Tìm CN ,VN của câu .
-Gọi HS đứng tại chỗ đọc đoạn văn giới thiệu về các bạn trong lớp em hoặc gia đình em trong đó có dùng câu kể Ai là gì ?
GV nhận xét cho điểm 
B / Bài mới :
1 .Giới thiệu bài :Câu kể Ai là gì ?gồm có những bộ phận nào ?
Giới thiệu :
2 .Tìm hiểu ví dụ :
Bài 1 ,2, 3 .
Yêu cầu HS đọc đoạn văn 
Yêu cầu HS hoạt động theo cặp .
Gọi hS tiếp nhau trả lời câu hỏi :
+Đoạn văn trên có mấy câu ?
+Câu nào có dạng Ai là gì ?
+Tại sao câu :Em là con nhà ai mà đến giúp chi chạy muối thế này ?Không phải là câu kể Ai là gì ?
+Để xác định vị ngữ trong câu ta phải làm gì ?
Gọi HS lên bảng tìm CN ,VN trong câu theo các kí hiệu đã qui định
GV nhận xét 
*Những từ ngữ làm vị ngữ trong câu kể Ai là gì do

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_24.doc