Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 113) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Câu 49: Trong không gian với hệ trục tọa độ cho mặt phẳng và hai điểm . Mặt cầu đi qua hai điểm và tiếp xúc với tại điểm . Biết rằng luôn thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn đó
A.
B.
C.
D.

Câu 50: Cho tứ diện . Tam giác vuông tại . Tam giác , lần lượt vuông tại . Khoảng cách từ tới mặt phẳng bằng . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện .
A. .
B. .
C. .
D. .

doc 6 trang Lệ Chi 23/12/2023 500
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 113) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 113) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 113) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi có 06 trang)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 – NĂM 2018
Bài thi: TOÁN HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề 
Họ và tên thí sinh:.......................................................... Số báo danh: ..................Mã đề thi 113
Câu 1: Cho . Tính .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Cho hình nón đỉnh , đáy là đường tròn tâm và biết thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh . Thể tích của khối nón là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao bằng và diện tích đáy bằng là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Tính tích phân .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Cho các số phức Tìm số phức liên hợp của số phức 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Đường cong hình bên là đồ thị hàm số với , , là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. , , 	B. , , 
C. , , 	D. , , 
Câu 8: Giới hạn: có giá trị bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Cho hai số thực a, b cùng dấu và khác 0. Trong các mệ...m số không có cực đại	D. Hàm số đạt cực tiểu tại 
Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng và hai điểm Điểm P(a; b; c) thuộc d sao cho tam giác MNP cân tại P. Tính 3a + b + c
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Cho . Chọn ngẫu nhiên 3 số trong tập hợp X. Tính xác suất để trong ba số được chọn không có hai số liên tiếp.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác cân tại A, , . Góc giữa mp(A'BC) và mp(ABC) bằng . Thể tích khối lăng trụ là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Cho hàm số liên tục trên thỏa mãn điều kiện và . Giá trị . Tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường , trục hoành, trục tung và đường thẳng x = 2. Tìm k để đường thẳng x = k(0 < k< 2) chia hình (H) thành hai phần có diện tích bằng nhau
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 32: Tổng các nghiệm của phương trình trên là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông tại A, AB = 3, AC = 4, . Hình chiếu của B’ lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm cạnh BC, M là trung điểm cạnh A’B’. Cosin của góc tạo bởi mp(AMC’) và mp(A’BC) bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 34: Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức Newton .
A. 	B. 	C. 	D. 9405
Câu 35: Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC, E là điểm trên cạnh CD với ED = 3EC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là:
A. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD
B. Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC
C. Tam giác MNE
D. Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC
Câu 36: Cho hai số thực , thỏa mãn , , . Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức lần lượt bằng:
A. và 	B. và 
C. và 	D. và 
Câu 37: Một vật đang chuyển động với vận tốc v = 25(m/s) thì thay đổi vận tốc với gia tốc được tính theo thời gian t là .Tính quảng đường vật đi được kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến lúc vật đạt vận tốc lớn nhất
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 38: Số giá trị nguyên của tham số để p...C. .	D. .
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_qg_lan_2_nam_2018_mon_toan_ma_de_113_truong.doc
  • xlsxdap an môn Toan de thi thu THPTQG năm 2018.xlsx