Đề ôn luyện dành cho học sinh giỏi môn Toán Lớp 8

Câu 1.  

  1.  Phân tích đa thức sau thành nhân tử: .
  2.  Rút gọn biểu thức sau: . 

Câu 2.

            Cho biểu thức:

  1. Rút gọn biểu thức A
  2. Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên

Câu 3.  

  1. Giải phương trình sau:

 a).

b)

2.  Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn

Câu 4.  

  1. Tìm đa thức f(x) biết rằng: f(x) chia cho dư 10, f(x) chia cho dư 24, f(x) chia cho được thương là và còn dư.                      
  2. Chứng minh rằng: 

                 

doc 2 trang Bảo Giang 29/03/2023 2300
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn luyện dành cho học sinh giỏi môn Toán Lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề ôn luyện dành cho học sinh giỏi môn Toán Lớp 8

Đề ôn luyện dành cho học sinh giỏi môn Toán Lớp 8
ĐỀ ÔN LUYỆN DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8A2.
Câu 1. 
 Phân tích đa thức sau thành nhân tử: .
 Rút gọn biểu thức sau: . 
Câu 2.
	Cho biểu thức: 
Rút gọn biểu thức A
Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên
Câu 3. 
Giải phương trình sau:
 a).
b) 
2. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn 
Câu 4. 
Tìm đa thức f(x) biết rằng: f(x) chia cho dư 10, f(x) chia cho dư 24, f(x) chia cho được thương là và còn dư. 
Chứng minh rằng: 
Câu 5.
Chứng minh rằng A = với .
Cho P = n4 + 4. Tìm tất cả các số tự nhiên n để P là số nguyên tố.
Câu 6. 
Cho hình vuông ABCD, trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho AE = AF. Vẽ AH vuông góc với BF (H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần lượt tại hai điểm M, N. Chứng minh rằng tứ giác AEMD là hình chữ nhật.
------------------HẾT----------------

File đính kèm:

  • docde_on_luyen_danh_cho_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_8.doc