Đề cương ôn tập Học kì I Toán 12 - Năm 2020 (Tự luận)

Câu 31. Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật, có . Hai mặt bên ( cùng vuông góc với mặt đáy , cạnh . Tính thể tích của khối chóp đã cho .

Câu 32. Tính thể tích khối lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng , cạnh bên bằng .
Câu 33. Cho hình lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng và có các mặt bên đểu là hình vuông. Tính thê tích khồi lăng trư đã cho.

Câu 34. Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng . Tỉnh diện tích xung quanh của hình nón đã cho .

Câu 35. Cho hình lăng trụ có các cạnh đều bằng . Tính diện tích của mặt cầu qua 6 đỉnh của hình lăng trụ đó.

docx 4 trang Lệ Chi 25/12/2023 620
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập Học kì I Toán 12 - Năm 2020 (Tự luận)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề cương ôn tập Học kì I Toán 12 - Năm 2020 (Tự luận)

Đề cương ôn tập Học kì I Toán 12 - Năm 2020 (Tự luận)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN TOÁN 12 NĂM HỌC 2020(TỰ LUẬN)
Câu 1: Nêu quy trình xét tính đơn điệu hàm số
Câu 2: Quy trình tìm cực trị của hàm số
Câu 3: Cho hàm số có bảng biển thiên như sau. 
Tìm các điểm cực trị của hàm số
Câu 4: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau 
	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào ?
Câu 5: Tìm hàm số bậc ba có đồ thị như hình bên
Câu 6: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số .
Câu 7: Tìm đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ?
Câu 8: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:
Tìm tổng số các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho 
Câu 9: 	Tập xác định của hàm số 
Câu 10: Tìm đạo hàm của hàm số .
Câu 11: Xét tính đơn điệu của hàm số .
Câu 12. Cho là các số thực dương khác Hình vẽ bên là đồ thị của ba hàm số Hãy so sánh a,b,c.
Câu 13: Tìm nghiệm của phương trình: 
Câu 14.	Tìm nghiệm của phương trình 
Câu 15: Nêu công thức thể tích khối chóp.
Câu 16 : Tính thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều ca...i đó thu được gấp đôi tiền ban đầu.
Câu 40: Cho phương trình (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng để phương trình đã cho có nghiệm duy nhất ?
Câu 41: Tìm số mặt phẳng đối xứng của khối đa diện đều hình sau:
Loại 
Khối tứ diện đều
Loại 
Khối lập phương
Loại 
Bát diện đều
Câu 42: Cho khối lăng trụcó đáylà tam giác đều. Biết Các mặt bên vàcùng hợp với đáy một góc
 Tính thể tích khối lăng trụ .
Câu 43. 	Cho hình chóp có đáy là hình bình hành và có thể tích là . Gọi là trung điểm của . Mặt phẳng chứa và cắt hai cạnh , lần lượt tại và . Gọi là thể tích của khối chóp . Tìm giá trị nhỏ nhất của tỉ số .
Câu 44.	Mặt phẳng đi qua trục của hình trụ, cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh. Tính thể tích khối trụ .
Câu 45. 	Cho hình lăng trụ tam giác đều có , . Gọi là trung điểm của . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp 
Câu 46: Cho hàm số bảng biến thiên của hàm số như sau:
Tìm số điểm cực trị của hàm số .
Câu 47.	Cho hàm số có đạo hàm đến cấp hai trên và có bảng xét dấu của hàm số như hình sau: 
	Hỏi hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào ?
Câu 48.	Tìm số giá trị nguyên của để phương trình có hai nghiệm phân biệt và . 
Câu 49.	Cho hình chóp có đáy là hình bình hành và có thể tích là . Điểm là trung điểm của. Mặt phẳng qua cắt hai cạnh và lần lượt tại và . Gọi là thể tích của khối chóp . Tìm giá trị nhỏ nhất của tỷ số ?
Câu 50.	Bạn An có một cái cốc giấy hình nón với đường kính đáy là và độ dài đường sinh là . Bạn dự định đựng một viên kẹo hình cầu sao cho toàn bộ viên kẹo nằm trong cốc (không phần nào của viên kẹo cao hơn miệng cốc). Hỏi bạn An có thể đựng được viên kẹo có đường kính lớn nhất bằng bao nhiêu? 

File đính kèm:

  • docxde_cuong_on_tap_hoc_ki_i_toan_12_nam_2020_tu_luan.docx