Bài kiểm tra cuối học kì II các môn Lớp 5 - Năm học 2017-2018 - Trường TH Đồng Tâm (Có đáp án)

A. Kiểm TRA ĐỌC 

I. Đọc thầm bài:                   Công việc đầu tiên

Một hôm, anh Ba Chẩn gọi tôi vào trong buồng, đúng cái nơi anh giao việc cho ba tôi ngày trước. Anh lấy từ mái nhà xuống bó giấy lớn, rồi hỏi tôi: 

- Út có dám rải truyền đơn không? 

Tôi vừa mừng vừa lo, nói: 

- Được, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm được chớ!

- Anh Ba cười, rồi dặn dò tôi tỉ mỉ. Cuối cùng anh nhắc: 

- Rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc. Em không biết chữ nên không biết giấy gì. 

Nhận công việc vinh dự đầu tiên này, tôi thấy trong người cứ bồn chồn, thấp thỏm. Đêm đó, tôi ngủ không  yên, lục đục dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. Khoảng  ba giờ sáng, tôi giả đi bán cá như mọi hôm. Tay tôi bê rổ cá, còn bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần.

Tôi rảo bước và truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng vừa sáng tỏ. 

Độ tám giờ, nhân dân xì xào ầm lên: “Cộng sản rải giấy nhiều quá!"

Mấy tên lính mã tà hớt hải xách súng chạy rầm rầm. 

Về đến nhà, tôi khoe ngay kết quả với anh Ba. Anh khen tôi:

- Út khá lắm, cứ làm như vậy rồi quen, em ạ !

Lần sau, anh tôi lại giao rải truyền đơn tại chợ Mỹ Lồng. Tôi cũng hoàn thành. Làm được một vài việc, tôi bắt đầu ham hoạt động. Tôi tâm sự với anh Ba: 

- Em chỉ muốn làm nhiều việc cho Cách mạng. Anh cho em thoát ly hẳn nghe anh!

                                                     Theo hồi ký của bà Nguyễn Thị Định 

* Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1. Những chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên ? 

A. Chị bồn chồn, thấp thỏm, ngủ không yên, nửa đêm dậy ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn.

B. Chị  vui sướng, đi ngủ sớm hơn mọi ngày.

C. Đêm đó chị ngủ rất ngon giấc.

Câu 2. Câu Út có dám rải truyền đơn không? là câu gì? 

      A. Câu cầu khiến.           B. Câu hỏi.             B. Câu cảm.              D. Câu kể.

Câu 3Vì sao chị Út  muốn thoát li? 

A. Vì chị Út yêu nước, yêu nhân dân.

B. Vì chị Út không muốn ở nhà nữa.

C. Vì chị Út ham hoạt động, muốn làm được thật nhiều việc cho cách mạng.

doc 20 trang Bảo Giang 31/03/2023 9220
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra cuối học kì II các môn Lớp 5 - Năm học 2017-2018 - Trường TH Đồng Tâm (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài kiểm tra cuối học kì II các môn Lớp 5 - Năm học 2017-2018 - Trường TH Đồng Tâm (Có đáp án)

Bài kiểm tra cuối học kì II các môn Lớp 5 - Năm học 2017-2018 - Trường TH Đồng Tâm (Có đáp án)
PHÒNG GD & ĐT LẠC THỦY
TRƯỜNG TH XÃ ĐỒNG TÂM
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 - 2018
M«n: TiÕng ViÖt líp 5
Thời gian 60 phút (Không kể thời gian giao đề)
Hä vµ tªn häc sinh :........................................ Gi¸o viªn coi...................................
Líp: 5.... Tr­êng TiÓu häc §ång T©m Gi¸o viên chấm ...........................
§iÓm 
NhËn xÐt
A. Kiểm TRA ĐỌC 
I. Đọc thầm bài: Công việc đầu tiên
Một hôm, anh Ba Chẩn gọi tôi vào trong buồng, đúng cái nơi anh giao việc cho ba tôi ngày trước. Anh lấy từ mái nhà xuống bó giấy lớn, rồi hỏi tôi: 
- Út có dám rải truyền đơn không? 
Tôi vừa mừng vừa lo, nói: 
- Được, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm được chớ!
- Anh Ba cười, rồi dặn dò tôi tỉ mỉ. Cuối cùng anh nhắc: 
- Rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc. Em không biết chữ nên không biết giấy gì. 
Nhận công việc vinh dự đầu tiên này, tôi thấy trong người cứ bồn chồn, thấp thỏm. Đêm đó, tô...ào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên? 
 A. Chị thấy bồn chồn, thấp thỏm, đêm đó chị ngủ không yên.
 B. Chị dậy từ nửa đêm ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn.
 C. Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 7. Tên công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là gì? 
....
Câu 8. Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng, em hãy cho biết tám chữ đó là gì? 
....
....
Câu 9. Đặt một câu ghép có cặp quan hệ từ: Vì – nên
....
....
 Câu 10. Viết 1 câu tục ngữ, ca dao nói đến truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. 
....
....
....
II. Đọc thành tiếng 
Đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học từ tuần 27 đến tuần 34 và trả lời một câu hỏi về nội dung bài đọc. 
B. KIỂM TRA VIẾT
 I. ChÝnh t¶ (nghe viÕt): Viết đầu bài và đoạn từ Áo dài phụ nữ.....đến chiếc áo dài tân thời Bài Tà áo dài Việt Nam (TLHDH Tiếng Việt 5 tập 2B - trang 23)
2. Tập làm văn: Đề bài: Tả một người mà em yêu quý nhất. 
HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ÐỊNH KÌ CUỐI NÃM HỌC 2017-2018
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
A.Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
* Cách đánh giá, cho điểm: Giáo viên đánh giá, cho điểm đọc thành tiếng dựa vào những yêu cầu sau: Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm. - Ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm. - Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1điểm (HS trả lời chưa đầy đủ hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được không tính điểm)
* Lưu ý : Đối với những bài tập đọc thuộc thể thơ có yêu cầu học thuộc lòng, giáo viên cho học sinh đọc thuộc lòng theo yêu cầu.
 2 Đọc thầm và làm bài tập.( 7 điểm)
 Học sinh dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập đạt số điểm như sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
đúng
A
B
C
B
C
C
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Học sinh nào chọn 2, 3 ý trong một câu thì không được điểm câu đó.
Câu 7. (1 điểm) 
 ...câu
3
1
3
1
1
1
10
Tổng số điểm
1,5
1,0
1,5
1,o
1,0
1,0
7,0
 PHÒNG GD & ĐT LẠC THỦY
TRƯỜNG TH XÃ ĐỒNG TÂM
Bµi kiÓm TRA CUỐI KÌ II NĂM häc 2017 - 2018
Môn: Toán lớp 5
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên:........................................ ............... Giáo viên coi..................................
Lớp: ....... Trường Tiểu học Đồng Tâm Giáo viên chấm... ......................
Điểm
Lời phê của giáo viên
Khoanh vào trước chữ đặt trước câu trả lời đúng và làm các bài tập sau:
Bài 1. 25% của 120 là:
 A. 25 	 B. 300 	 C. 30 	 
Bài 2. a) Chữ số 7 trong số 13,172 có giá trị là:
A. B. C. 
 b) Hỗn số 1 viết dưới dạng số thập phân là: 
A. 1,03 B. 1,3 C. 1,003 
Bài 3. Bán kính của bánh xe đạp là 0,3m. Diện tích của bánh xe đạp là:
 A.1,1304m2 B. 1,884m2 C. 0.2826m2 
Bài 4. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 2040 dm3 =..m3
 A.204 B.20,4 C. 2,04 
Bài 5. Lúc 6 giờ 35 phút Lan bắt đầu đến trường, khi đến trường là 7 giờ 10 phút. Hỏi Lan đi mất bao lâu? 
 A. 35 phút B. 25 phút C. 10 phút 
Bài 6. Kết quả của phép chia 81,92 : 32 là: 
 A. 2,65 B.2,56 C. 256
Bài 7. Đặt tính rồi tính: 
	a) 37,035 + 145,26	b) 5,648 – 2,963
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................Bài 8. Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với vận tốc là

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_cac_mon_lop_5_nam_hoc_2017_2018.doc