Giáo án môn Mĩ thuật Lớp 5 - Tuần 20 - Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu

VẼ THEO MẪU

MẪU VẼ CÓ HAI HOẶC BA VẬT MẪU

  I.Mục tiêu : 

- HS biết quan sát, so sánh tìm ra tỉ lệ, đặc điểm riêng và phân biệt được các độ đậm nhạt của mẫu.

- HS vẽ được gần giống mẫu, có bố cục cân đối với tờ giấy.

- Hs cảm nhận được vẻ đẹp của hình và độ đậm nhạt ở mẫu vẽ, ở bài vẽ.

  II. Đồ dùng dạy học :

    GV: Chuẩn bị một số mẫu vẽ như hình, lọ, … có hình dáng và màu sắc khác nhau, hình gợi ý cách vẽ, bài vẽ của HS lớp trước. 

   HS: Vở thực hành, bút chì, tẩy, màu vẽ 

doc 3 trang Bảo Giang 31/03/2023 1580
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Mĩ thuật Lớp 5 - Tuần 20 - Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án môn Mĩ thuật Lớp 5 - Tuần 20 - Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu

Giáo án môn Mĩ thuật Lớp 5 - Tuần 20 - Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu
VẼ THEO MẪU
MẪU VẼ CÓ HAI HOẶC BA VẬT MẪU
 I.Mục tiêu : 
- HS biết quan sát, so sánh tìm ra tỉ lệ, đặc điểm riêng và phân biệt được các độ đậm nhạt của mẫu.
- HS vẽ được gần giống mẫu, có bố cục cân đối với tờ giấy.
- Hs cảm nhận được vẻ đẹp của hình và độ đậm nhạt ở mẫu vẽ, ở bài vẽ.
 II. Đồ dùng dạy học :
 GV: Chuẩn bị một số mẫu vẽ như hình, lọ,  có hình dáng và màu sắc khác nhau, hình gợi ý cách vẽ, bài vẽ của HS lớp trước. 
 HS: Vở thực hành, bút chì, tẩy, màu vẽ 
III. Các hoạt động dạy - học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Kiểm tra bài cũ :
- Kiểm tra việc chuẩn bị của HS 
2.Bài mới : Giới thiệu bài - Ghi đề 
 Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét 
 -Tỉ lệ chung của mẫu ( chiều ngang, chiều cao)
 - Vị trí của các vật mẫu 
 - Hình dáng, màu sắc , đặc điểm  của lọ và quả.
 - So sánh tỉ lệ giữa các bộ phận của từng vật mẫu: miệng, cổ, thân, đáy 
- Phần sáng nhất và tối nhất của mẫu.
 Hoạt động 2 : Cách vẽ
 Gv giới thiệu hình gợi ý cho HS nhận xét.
 Gợi ý cách vẽ.
 

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_mi_thuat_lop_5_tuan_20_ve_theo_mau_mau_ve_co_hai.doc