Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 9: The body - Lesson: Part B-Faces - Nguyễn Thị Yến

2. Listen and repeat

3. Practice with a partner: Dialogue Build.

Picture Drill

What color is/ are…?

It’s/ They’re …

4. Free practice: Describe your classmates.

What color is/ are…?

It’s/ They’re …

HOMEWORK

- Learn by heart vocabulary.

- Do exercises 1, 2 on page 85 of workbook.  

- Prepare new lesson: Lesson 5

ppt 16 trang Bảo Giang 31/03/2023 11240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 9: The body - Lesson: Part B-Faces - Nguyễn Thị Yến", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 9: The body - Lesson: Part B-Faces - Nguyễn Thị Yến

Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 9: The body - Lesson: Part B-Faces - Nguyễn Thị Yến
NhiÖt liÖt chµo mõng 
GIÁO VIÊN : Nguyễn Thị Yến 
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ VỚI LỚP 6B 
KIM’S GAME 
hair 
lips 
eyes 
mouth 
ear 
face 
UNIT 9: THE BODY 
Period - Lesson : Part B -Faces 
Thursday, January 20 th , 2016 
màu đen 
màu trắng 
màu nâu 
màu xám 
màu đỏ 
màu vàng 
màu xanh da trời 
màu xanh lá cây 
màu tím 
màu cam 
1. Vocabulary: 
- black (adj): 
- white (adj): 
- gray (adj): 
- brown (adj): 
- red (adj): 
- yellow (adj): 
- blue (adj): 
- green (adj): 
- purple (adj): 
- orange (adj): 
black 
white 
gray 
red 
orange 
yellow 
green 
blue 
brown 
purple 
1 
Colors 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
2. Listen and repeat 
What color is her hair ? 
It’s brown . 
What color are her eyes ? 
They’re black . 
*. Structures: 
black 
white 
gray 
red 
orange 
yellow 
green 
blue 
brown 
purple 
Form: 
A: 
What color + 
is + 
her/ his hair ? 
B: 
It’s + 
adj of color. 
A: 
Wh

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tieng_anh_lop_6_unit_9_the_body_lesson_part_b.ppt