Kế hoạch bài dạy Tập làm văn Lớp 4 - Bài: Luyện tập miêu tả đồ vật

Tập làm văn:                     LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

  1. Mục đích , yêu cầu
  • Viết bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết luận
  • Văn viết chân thực, sáng tạo, giàu cảm xúc thể hiện được tình cảm của mình với đồ chơi đó
  1. Đồ dùng dạy - học

HS chuẩn bị dàn ý từ tiết trước

  1. Các hoạt động dạy - học
doc 3 trang Bảo Giang 03/04/2023 3280
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Tập làm văn Lớp 4 - Bài: Luyện tập miêu tả đồ vật", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Tập làm văn Lớp 4 - Bài: Luyện tập miêu tả đồ vật

Kế hoạch bài dạy Tập làm văn Lớp 4 - Bài: Luyện tập miêu tả đồ vật
Tập làm văn: 	LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
Mục đích , yêu cầu
Viết bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết luận
Văn viết chân thực, sáng tạo, giàu cảm xúc thể hiện được tình cảm của mình với đồ chơi đó
Đồ dùng dạy - học
HS chuẩn bị dàn ý từ tiết trước
Các hoạt động dạy - học
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3’
1’
7’
Kiểm tra bài cũ : 
Gọi 2 HS đọc bài giới thiệu về lễ hội và trò chơi của địa phương mình
GV nhận xét và ghi điểm
2. Dạy bài mới : 
2.1Giới thiệu bài : 
Trong tiết TLV tuần 15, các em đã tập quan sát một số đồ chơi, ghi lại những điều quan sát được, lập dàn ý tả đồ chơi đó. Trong tiết học hôm nay các em sẽ chuyển dàn ý đã có thành bài viết hoàn chỉnh đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết luận
2.2Hướng dẫn làm bài tập
a) Hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu của bài
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Gọi HS đọc gợi ý
Gọi HS đọc lại dàn ý của mình
b) Hướng dẫn HS xây dựng dàn ý
- Em chọn cách mở bài nào?Đọc mở bài của em
GV nhận xét chốt

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_tap_lam_van_lop_4_bai_luyen_tap_mieu_ta_do.doc