Kế hoạch bài dạy Chính tả Lớp 4 - Nghe viết: Cháu nghe câu chuyện của bà

       Tuần                                                                                Thứ      ngày  tháng     năm

        Môn : Chính tả ( nghe viết ) (3)  Cháu nghe câu chuyện của bà

I Mục tiêu:

- Nghe, viết đúng , đẹp bài thơ lục bát.

- Làm đúng bài tập chính tả, phân biệt dấu hỏi , dấu ngã

II Chuẩn bị :

Viết sẵn bài 2 b lên bảng

III Hoạt động dạy học 

doc 2 trang Bảo Giang 01/04/2023 2140
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Chính tả Lớp 4 - Nghe viết: Cháu nghe câu chuyện của bà", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Chính tả Lớp 4 - Nghe viết: Cháu nghe câu chuyện của bà

Kế hoạch bài dạy Chính tả Lớp 4 - Nghe viết: Cháu nghe câu chuyện của bà
 Tuần	Thứ ngày tháng năm
 Môn : Chính tả ( nghe viết ) (3) Cháu nghe câu chuyện của bà
I Mục tiêu:
- Nghe, viết đúng , đẹp bài thơ lục bát.
- Làm đúng bài tập chính tả, phân biệt dấu hỏi , dấu ngã
II Chuẩn bị :
Viết sẵn bài 2 b lên bảng
III Hoạt động dạy học 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3 HS lên bảng viết một số từ do 1HS ở dưới lớp đọc 
Nhận xét HS viết bảng 
Nhận xét chữ viết của HS ở bài chính tả trước
2 Bài mới:
Giới thiệu: giờ chính tả hôm nay các em sẽ nghe viết bài thơ “ Cháu nghe câu chuyện của bà” và làm bài tập phân biệt dấu hỏi dấu ngã
GV ghi đề lên bảng
Hướng dẫn viết chính tả 
a.Tìm hiểu nội dung bài thơ 
+ GV đọc bài thơ
Hỏi: bạn nhỏ thấy bà có điều gì khác mọi ngày?
Bài thơ nói lên điều gì?
b- .Hướng dẫn cách trình bày bài thơ lục bát.
c.Hướng dẫn viết từ khó:
Yêu cầu HS tìm các từ khó để luyện viết
Viết chính tả :
GV đọc toàn bài, đọc từng câu ngắn 
GV đọc lại toàn bài
GV chấm 5 đến 7 vở 
Nhận xét 
Hướng dẫn 

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_chinh_ta_lop_4_nghe_viet_chau_nghe_cau_chuy.doc