Kế hoạch bài dạy Tập đọc Lớp 4 - Tuần 16 - Bài: Trong quán ăn “Ba cá bống”

 

    I./ MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU :

1./ Đọc thành tiếng:

-Đọc đúng các từ khó : Bu-ra-ti-nô, Tooc- ti-la, Đu-rê-ma,A-li-xa, A-đi-li-ô, Ba-ra-ba, chủ quấn, ngả mũ, lổm ngổm, ngơ ngác...

-Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu , giữa các cụm từ, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

-Đọc điễn cảm toàn bài phù hợp với nội dung, từng nhân vật.

2./ Đọc - hiểu: 

-Hiểu nghĩa các từ ngữ : mê tín, ngay dưới mũ,….

-Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Chú bé ngươi gỗ Bu -ra- ti-nô thông minh đã biết dùng mưu moi được bí mật của chiếc chìa khóa vàngở những kẻ độc ác đang tìm cách bắt chú. 

II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Tranh ảnh minh họa bài tập đọc trang 159 SGK.

-Bảng phụ ghi nội dung đoạn luyện đọc.

doc 3 trang Bảo Giang 03/04/2023 4940
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Tập đọc Lớp 4 - Tuần 16 - Bài: Trong quán ăn “Ba cá bống”", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Tập đọc Lớp 4 - Tuần 16 - Bài: Trong quán ăn “Ba cá bống”

Kế hoạch bài dạy Tập đọc Lớp 4 - Tuần 16 - Bài: Trong quán ăn “Ba cá bống”
TUẦN 16:
TẬP ĐỌC : TRONG QUÁN ĂN “ BA CÁ BỐNG” 
 I./ MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU :
1./ Đọc thành tiếng:
-Đọc đúng các từ khó : Bu-ra-ti-nô, Tooc- ti-la, Đu-rê-ma,A-li-xa, A-đi-li-ô, Ba-ra-ba, chủ quấn, ngả mũ, lổm ngổm, ngơ ngác...
-Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu , giữa các cụm từ, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
-Đọc điễn cảm toàn bài phù hợp với nội dung, từng nhân vật.
2./ Đọc - hiểu: 
-Hiểu nghĩa các từ ngữ : mê tín, ngay dưới mũ,.
-Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Chú bé ngươi gỗ Bu -ra- ti-nô thông minh đã biết dùng mưu moi được bí mật của chiếc chìa khóa vàngở những kẻ độc ác đang tìm cách bắt chú. 
II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Tranh ảnh minh họa bài tập đọc trang 159 SGK.
-Bảng phụ ghi nội dung đoạn luyện đọc.
III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
A./ KIỂM TRA BÀI CŨ:
-1 HS đọc đoạn 1 bài Kéo co và trả lời nội dung bài.
-1HS đọc đoạn 2 và nêu ý chính của bài. 
 Nhận xét- cho điểm.
B./ DẠY HỌC BÀI MỚI:
1./ Giới thiệ...ọc
3 HS đọc
3HS đọc. 1HS đọc chú giải.
HS đọc theo cặp
1HS đọc toàn bài
HS nghe
1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm , suy nghĩ 
( Cần biết kho báu ở đâu?)
- HS trả lời.
-HS trả lời.
-HS trả lời.
- Nhờ trí thông minh, Bu-ra-ti-nôđã biết được điều bí mật về nơi ất kho báu ở lão Ba- ra- ba.
1,2 HS đọc lại
- HS đọc. 
- HS đọc lại
3 HS đọc lại
3HS đọc
HS theo dõi
HS đọc theo cặp
3,4 HS đọc trước lớp
2HS đọc
HS nêu như đại ý
HS nghe

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_tap_doc_lop_4_tuan_16_bai_trong_quan_an_ba.doc