Đề thi tuyển sinh môn Ngữ văn vào 10 THPT chuyên (Kèm đáp án)

Câu II. (4,0 điểm)

1. Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Có thể nói, ít có vị lãnh tụ nào lại..........................nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh.

b) Trong tiếng Việt có những........................như : dây cà ra dây muống, lúng búng như ngậm hột thị.

c) Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những...................quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa toàn cầu.

d) Với Truyện Kiều, ngôn ngữ văn học dân tộc và thể thơ...................đã đạt đến đỉnh cao rực rỡ.

2. Trong vở bài tập của một người nước ngoài học tiếng Việt, có những câu viết sai như sau:

a) Người Việt Nam bụng rất tốt lắm.

b) Tôi rất muốn về quê nước, mặc dù cần phải ở lại Việt Nam để học tiếng Việt.

c) Bạn cho mình nhờ tiền một ít để mua cuốn từ điển không được?

d) Chị làm ơn cho tôi hỏi, từ đây đến Trường Đại học Vinh số ki lô mét là bao nhiêu nhé?

Hãy chữa lại các câu trên cho đúng.

3.                 - Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi

                     Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng

(Nguyễn Khoa Điềm, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, Ngữ văn 9, tập một, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2007, trang 153)

- Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

  Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

(Viễn Phương, Viếng lăng Bác, Ngữ văn 9, tập hai, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2007, trang 58)

Hình ảnh “mặt trời” trong những câu thơ trên có sự giống nhau, khác nhau thế nào? Phân tích ngắn gọn những câu thơ có hình ảnh so sánh và hình ảnh ẩn dụ.

doc 4 trang Lệ Chi 23/12/2023 560
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh môn Ngữ văn vào 10 THPT chuyên (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi tuyển sinh môn Ngữ văn vào 10 THPT chuyên (Kèm đáp án)

Đề thi tuyển sinh môn Ngữ văn vào 10 THPT chuyên (Kèm đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NĂM 2014 MÔN THI: NGỮ VĂN
 Thời gian làm bài: 120 phút
	 (Không kể thời gian giao đề)
 ______________________
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 2 trang)
Họ và tên thí sinh:
...................................................................
Số báo danh...............................................
Phòng thi...................................................
Họ tên và chữ ký của CBCT1:
.....................................................................
Họ tên và chữ ký của CBCT2:
.....................................................................
Câu I. (6,0 điểm) 
Phân tích đoạn thơ sau đây trong bài Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận để làm nổi bật tư thế làm chủ thiên nhiên và thái độ ân tình đối với biển quê hương của con người lao động:
	Thuyền ta lái gió với buồm trăng
	Lướt giữa mây cao với biển bằng,
	Ra đậu dặm xa dò bụng biển, 
	Dàn đan thế trận lưới vây giăng.
	Cá nhụ cá chim c...----------------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu!
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! 

File đính kèm:

  • docde_thi_tuyen_sinh_mon_ngu_van_vao_10_thpt_chuyen_kem_dap_an.doc
  • docDap an Van 2014 chinh thuc.doc