Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 121) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Câu 30: Trong không gian với hệ trục tọa độ cho mặt phẳng và hai điểm . Mặt cầu đi qua hai điểm và tiếp xúc với tại điềm . Biết rằng luôn thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn đó
A.
B.
C.
D.

Câu 31: Gọi là tập tất cà các giá trị thực của tham số để hàm số nghịch biến trên . Hỏi tập có bao nhiêu số nguyên?
A. 3
B. 2
C. Vô số
D. 1 .

doc 6 trang Lệ Chi 23/12/2023 480
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 121) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 121) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 121) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi có 06 trang)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 – NĂM 2018
Bài thi: TOÁN HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề 
Họ và tên thí sinh:.......................................................... Số báo danh: ..................Mã đề thi 121
Câu 1: Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại và biết , và SB hợp với đáy một góc 60o. Tính thể tích khối chóp .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Phương trình có tích hai nghiệm bằng
A. – 8	B. 27	C. 3	D. 9
Câu 3: Tính tích phân .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Cho tập hợp có 20 phần tử. Số tập con gồm 4 phần tử của là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Cho hai hàm số và liên tục trên K. Khẳng định nào sau đây sai?
A. 	B. 
C. 	D. với 
Câu 6: Cho hàm số , khẳng định nào đúng?
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng và .
B. Hàm số đồng biến trên khoảng .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng .
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và .
Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: ...đạt cực tiểu tại 	D. Hàm số có bốn điểm cực trị
Câu 27: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông tại A, AB = a, BC = 2a. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AC, CC’, A’B và H là hình chiếu của A lên BC. Tính khoảng cách giữa MP và NH
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Cho với . Biết .Tính giá trị của
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Cho . Chọn ngẫu nhiên 3 số trong tập hợp X. Tính xác suất để trong ba số được chọn không có hai số liên tiếp.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng và hai điểm . Mặt cầu đi qua hai điểm và tiếp xúc với tại điểm . Biết rằng luôn thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn đó
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Gọi S là tập tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số nghịch biến trên R. Hỏi tập có bao nhiêu số nguyên?
A. 	B. 	C. Vô số	D. .
Câu 32: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng và điểm . Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua , vuông góc và cắt đường thẳng là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 33: Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức Newton .
A. 	B. 9405	C. 	D. 
Câu 34: Cho tứ diện ABCD. Tam giác ABC vuông tại A, , . Tam giác DAB, DAC lần lượt vuông tại B và C. Khoảng cách từ C tới mặt phẳng (ABD) bằng . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 35: Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số để phương trình có nghiệm phân biệt là: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 36: Cho cấp số cộng có công sai và đạt giá trị nhỏ nhất. Tổng của số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 37: Cho hàm số liên tục trên thỏa mãn điều kiện và . Giá trị . Tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 38: Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường , trục hoành, trục tung và đường thẳng x = 9. Tìm k để đường thẳng x = k(0 < k< 2) chia hình (H) thành hai phần có diện tích bằng nhau
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 39: Biết rằng hai số phức thỏa mãn và . Số phức z có phần thực là a và phần ảo là b thỏa mãn 3a – 2b = 12. Giá trị nhỏ nhất của...-------------------------------------------
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_qg_lan_2_nam_2018_mon_toan_ma_de_121_truong.doc
  • xlsxdap an môn Toan de thi thu THPTQG năm 2018.xlsx