Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 107) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Câu 43: Một vật đang chuyển động với vận tốc thì thay đổi vận tốc với gia tốc được tính theo thời gian . Tính quảng đường vật đi được kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến lúc vật đạt vận tốc lớn nhất
A.
B.
C.
D.

Câu 44: Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại . Gọi lần lượt là trung điểm của là hỉnh chiếu của lền . Tính khoảng cách giữa
A. .
B. .
C. .
D. .

doc 6 trang Lệ Chi 23/12/2023 400
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 107) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 107) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 107) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi có 06 trang)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 – NĂM 2018
Bài thi: TOÁN HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề 
Họ và tên thí sinh:.......................................................... Số báo danh: ..................Mã đề thi 107
Câu 1: Cho hình nón đỉnh , đáy là đường tròn tâm và biết thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh . Thể tích của khối nón là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng và Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. song song với 	B. chéo nhau
C. trùng nhau	D. cắt nhau
Câu 3: Cho hai số thực a, b cùng dấu và khác 0. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Cho hàm số , khẳng định nào đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng .
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng và .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng .
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và .
Câu 6: Cho hình chóp có đáy là hình ...26: Tìm nguyên hàm của hàm số .
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 27: Gọi S là tập tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số nghịch biến trên R. Hỏi tập có bao nhiêu số nguyên?
A. 	B. Vô số	C. .	D. 
Câu 28: Cho hàm số liên tục trên thỏa mãn điều kiện và . Giá trị . Tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng và hai điểm . Mặt cầu đi qua hai điểm và tiếp xúc với tại điểm . Biết rằng luôn thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn đó
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số để phương trình có nghiệm phân biệt là: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường , trục hoành, trục tung và đường thẳng x = 2. Tìm k để đường thẳng x = k(0 < k< 2) chia hình (H) thành hai phần có diện tích bằng nhau
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 32: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác cân tại A, , . Góc giữa mp(A'BC) và mp(ABC) bằng . Thể tích khối lăng trụ là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33: Cho với . Biết .Tính giá trị của
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 34: Cho hai số thực , thỏa mãn , , . Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức lần lượt bằng:
A. và 	B. và 
C. và 	D. và 
Câu 35: Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị hàm số như hình vẽ sau. Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 36: Trong không gian , mặt phẳng đi qua điểm và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự tạo thành cấp số nhân có công bội bằng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 37: Cho cấp số cộng có công sai và đạt giá trị nhỏ nhất. Tổng của số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 38: Tổng các nghiệm của phương trình trên là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 39: Cho . Chọn ngẫu nhiên 3 số trong tập hợp X. Tính xác suất để trong ba số được chọn không có hai số liên tiếp.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 40: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng và điểm . Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qu... giác MNE
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_qg_lan_2_nam_2018_mon_toan_ma_de_107_truong.doc
  • xlsxdap an môn Toan de thi thu THPTQG năm 2018.xlsx