Câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn Khối 8

2. Bài tập:

Bài  1: Xác định kiểu câu phân loại theo mục đích nói trong các câu văn sau:

a) Anh phải hứa với em không bao giờ để chúng ngồi xa cách nhau. Anh nhớ chưa? 

 Anh hứa đi!

b) Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không?

c) Đừng cho gió thổi nữa! Đừng cho gió thổi nữa!

 

Bài 2: Hãy đặt  câu nghi vấn nhằm mục đích sau (mỗi mục đích một câu).

a) Nhờ bạn đèo về nhà.

b) Mượn bạn cái bút.

 

 II. PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN.

1. Hoàn thiện bảng thống kê sau:

docx 3 trang Bảo Giang 29/03/2023 14580
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn Khối 8", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn Khối 8

Câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn Khối 8
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 
I. PHẦN TIẾNG VIỆT:
1. Hoàn thiện 2 bảng thống kê sau:
a. Từ loại:
STT
Từ loại
Khái niệm
Ví dụ
1
Trợ từ
2
Thán từ
3
Tình thái từ
b. Câu phân loại theo mục đích nói:
STT
Kiểu câu
Đặc điểm hình thức
Chức năng
1
Câu nghi vấn
2
Câu cầu khiến
2. Bài tập:
Bài 1: Xác định kiểu câu phân loại theo mục đích nói trong các câu văn sau:
a) Anh phải hứa với em không bao giờ để chúng ngồi xa cách nhau. Anh nhớ chưa? 
 Anh hứa đi!
b) Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không?
c) Đừng cho gió thổi nữa! Đừng cho gió thổi nữa!
Bài 2: Hãy đặt câu nghi vấn nhằm mục đích sau (mỗi mục đích một câu).
a) Nhờ bạn đèo về nhà.
b) Mượn bạn cái bút.
 II. PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN.
1. Hoàn thiện bảng thống kê sau:
Văn bản
Tác giả
Thể loại
 Nội dung chính
Nghệ thuật
Ông đồ
Nhớ rừng
Quê hương
2. Bài tập:
Bài 1. Đọc thuộc lòng 3 bài thơ.
Bài 2. Phân tích, làm rõ cái hay của các câu thơ sau:
 - Giấy đỏ buồn không thắm;
 Mực đọng tr

File đính kèm:

  • docxcau_hoi_on_tap_mon_ngu_van_khoi_8.docx