Câu hỏi bài tập môn Sinh học Lớp 9 - Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật - Trường THCS Việt Hưng

Phần Tự luận

Câu 1. ánh sáng ảnh hưởng đến đời sống thực vật và động  như thế nào?

Câu 2. Căn cứ vào ảnh hưởng của ánh sáng người ta chia thực vật, động vật thành mấy nhóm? Cho ví dụ.

 

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Loài thực vật nào dưới đây thuộc cây ưa sáng ?

A.Cây lúa.            B.Cây lá dong.                  C.Cây lá lốt.           D. Cây địa liền.

Câu 2: Loài cây nào sau đây là cây ưa bóng ?

A.Cây xương rồng .         B.Cây phượng vĩ .    C.Cây rau má.         D.Cây nhãn.

Câu 3: Nhóm chim nào sau đây thường đi kiếm ăn vào lúc mặt trời mọc?

A.Chim bìm bịp và gà cỏ.                 B.Chích chòe, chào mào, khướu.

C. Vạc , diệc , sếu.                            D. Chim cú mèo, cú lợn.

Câu 4: Nhóm động vật nào dưới đây hoạt động kiếm ăn vào ban đêm ?

A.Chồn, dê, cừu.                                  B.Trâu, bò, dơi.

C.Cáo, sóc, dê.                                    D.Dơi, chồn, sóc.

Câu 5: Hoạt động nào dưới đây của cây xanh chịu ảnh hưởng nhiều bởi ánh sáng?

A.Hô hấp . 

B.Quang hợp .

C.Hút muối khoáng .

D.Vận chuyển muối khoáng. 

Câu 6: Cây sử dụng ánh sáng mặt trời để tổng hợp nên hợp chất nào sau đây ?

A. Gluxit.

B. Prôtêin .

C. Lipit.

D. Muối khoáng.

docx 2 trang Bảo Giang 29/03/2023 13340
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi bài tập môn Sinh học Lớp 9 - Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật - Trường THCS Việt Hưng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Câu hỏi bài tập môn Sinh học Lớp 9 - Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật - Trường THCS Việt Hưng

Câu hỏi bài tập môn Sinh học Lớp 9 - Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật - Trường THCS Việt Hưng
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
Phiếu câu hỏi bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
Phần Tự luận
Câu 1. ánh sáng ảnh hưởng đến đời sống thực vật và động như thế nào?
Câu 2. Căn cứ vào ảnh hưởng của ánh sáng người ta chia thực vật, động vật thành mấy nhóm? Cho ví dụ.
Phần trắc nghiệm
Câu 1: Loài thực vật nào dưới đây thuộc cây ưa sáng ?
A.Cây lúa. B.Cây lá dong. C.Cây lá lốt. D. Cây địa liền.
Câu 2: Loài cây nào sau đây là cây ưa bóng ?
A.Cây xương rồng . B.Cây phượng vĩ . C.Cây rau má. D.Cây nhãn.
Câu 3: Nhóm chim nào sau đây thường đi kiếm ăn vào lúc mặt trời mọc?
A.Chim bìm bịp và gà cỏ. B.Chích chòe, chào mào, khướu.
C. Vạc , diệc , sếu. D. Chim cú mèo, cú lợn.
Câu 4: Nhóm động vật nào dưới đây hoạt động kiếm ăn vào ban đêm ?
A.Chồn, dê, cừu. B.Trâu, bò, dơi.
C.Cáo, sóc, dê. D.Dơi, chồn, sóc.
Câu 5: Hoạt động nào dưới đây của cây xanh chịu ảnh hưởng nhiều bởi ánh sáng?
A.Hô hấp . 
B.Quang hợp .
C.Hút muối khoáng .
D.Vận chuyển muối khoáng. 
Câu 6: Cây sử dụ... em sẽ treo giỏ phong lan ở vị trí nào dưới đây để tiện chăm sóc và cây sinh trưởng, phát triển tốt nhất?
A.Trong phòng khách của gia đình.
B.Dưới mái tôn ở ngoài hiên nhà.
C.Dưới bóng cây to, có ánh sáng yếu .
D.Nơi quang đãng, có ánh sáng mạnh

File đính kèm:

  • docxcau_hoi_bai_tap_mon_sinh_hoc_lop_9_bai_42_anh_huong_cua_anh.docx