Bài tập ôn tập môn Ngữ văn Lớp 7 - Giang Thị Hà

II. LUYỆN TẬP

Bài 1: Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Nhận xét nào sau đây không đúng với câu tục ngữ?

A. Là một thể loại văn học dân gian.

B. Là những câu nói ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh

C. Là kho tang kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt.

D. Là những câu nói giãi bày đời sống tình cảm phong phú của nhân dân.

Câu 2: Câu nào sau đây là câu tục ngữ?

A. Đói cho sạch, rách cho thơm.

B. Đói cơm rách áo.

C. No cơm ấm áo.

D. Khố rách áo ôm.

Câu 3: Nội dung hai câu tục ngữ “ Không thầy đố mày làm nên” và “Học thầy không tày học bạn” có mối quan hệ với nhau như thế nào?

A. Hoàn toàn giống nhau.

B. Gần giống nhau.

C. Hoàn toàn trái ngược nhau

D. Bổ sung ý nghĩa cho nhau.

Câu 4: Trong những câu tục ngữ sâu đây, câu nào có ý nghĩa trái ngược với câu còn lại?

A. Uống nước nhớ nguồn.

B. Ăn cháo đá bát.

C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

D. Uống nước nhớ người đào giếng.

Câu 5: Câu nào sau đây không phải là tục ngữ ?

A. Khoai đất lạ, mạ đất quen.

B. Chớp đông nhay nháy gà gáy thì mưa.

C. Một nắng hai sương.

D. Thứ nhất cày ải, thứ nhì vãi phân.

docx 2 trang Bảo Giang 28/03/2023 6040
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập môn Ngữ văn Lớp 7 - Giang Thị Hà", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài tập ôn tập môn Ngữ văn Lớp 7 - Giang Thị Hà

Bài tập ôn tập môn Ngữ văn Lớp 7 - Giang Thị Hà
BÀI TẬP ÔN TẬP NGỮ VĂN 7 
I. CỦNG CỐ KIẾN THỨC ĐÃ HỌC
1. Khái niệm tục ngữ?
2. Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tục ngữ?
3. Phân biệt tục ngữ và thành ngữ?
4. Phân biệt tục ngữ và ca dao?
5. Nêu nội dung và nghệ thuật cơ bản của bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
6. Thế nào là văn nghị luận?Nêu hiểu biết của em về luận điểm, luận cứ, lập luận. 
II. LUYỆN TẬP
Bài 1: Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Nhận xét nào sau đây không đúng với câu tục ngữ?
A. Là một thể loại văn học dân gian.
B. Là những câu nói ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh
C. Là kho tang kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt.
D. Là những câu nói giãi bày đời sống tình cảm phong phú của nhân dân.
Câu 2: Câu nào sau đây là câu tục ngữ?
A. Đói cho sạch, rách cho thơm.
B. Đói cơm rách áo.
C. No cơm ấm áo.
D. Khố rách áo ôm.
Câu 3: Nội dung hai câu tục ngữ “ Không thầy đố mày làm nên” và “Học thầy không tày học bạn” có mối quan hệ với nhau như thế nào?
A. Hoàn toàn giố

File đính kèm:

  • docxbai_tap_on_tap_mon_ngu_van_lop_7_giang_thi_ha.docx