Câu hỏi và bài tập lần 1 môn Ngữ văn Lớp 7

Câu 1:

Em hãy trình bày đặc điểm về hình thức, nội dung của tục ngữ và cho ví dụ minh họa.

Câu 2:

So sánh điểm giốngnhau, khác nhau giữa tục ngữ và thành ngữ. Hãy lấy ví dụ để làm sáng tỏ những điểm những điểm khác biệt đó.

Câu 3:

So sánh điểm giốngnhau, khác nhau giữa tục ngữ và ca dao. Hãy lấy ví dụ để làm sáng tỏ những điểm những điểm khác biệt đó.

Câu 4: 

Có ý kiến cho rằng: Tục ngữ là sự đúc kết những kinh nghiệm của dân gian trong quá khứ (khi còn thiếu những tri thức khoa học), là kho tàng trí tuệ của dân gian xưa nhưng không phù hợp với thời đại khoa học kĩ thuật ngày nay. Em đồng tình hay không đồng tình với quan điểm đó ? Hãy thể hiện quan điểm của mình bằng một đoạn văn dài khoảng hai mươi dòng.

Câu 5:

a. Hãy tìm những câu tục ngữ nói về việc học của con người. 

b. Những câu tục ngữ ấy giúp em nhận thức như thế nào về việc học tập? 

Câu 6:

a. Tục ngữ có câu: “ Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Em hiểu như thế nào về nội dung, ý nghĩa của câu tục ngữ này? Hãy tìm câu tục ngữ có nội dung tương tự.

b. Qua những câu tục ngữ trên, em có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa môi trường sống với việc hình thành nhân cách của con người. Từ đó, em hãy rút ra bài học cho bản thân.

docx 2 trang Bảo Giang 29/03/2023 5140
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi và bài tập lần 1 môn Ngữ văn Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Câu hỏi và bài tập lần 1 môn Ngữ văn Lớp 7

Câu hỏi và bài tập lần 1 môn Ngữ văn Lớp 7
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VĂN 7
(Lần 1)
 Câu 1:
Em hãy trình bày đặc điểm về hình thức, nội dung của tục ngữ và cho ví dụ minh họa.
Câu 2:
So sánh điểm giốngnhau, khác nhau giữa tục ngữ và thành ngữ. Hãy lấy ví dụ để làm sáng tỏ những điểm những điểm khác biệt đó.
Câu 3:
So sánh điểm giốngnhau, khác nhau giữa tục ngữ và ca dao. Hãy lấy ví dụ để làm sáng tỏ những điểm những điểm khác biệt đó.
Câu 4: 
Có ý kiến cho rằng: Tục ngữ là sự đúc kết những kinh nghiệm của dân gian trong quá khứ (khi còn thiếu những tri thức khoa học), là kho tàng trí tuệ của dân gian xưa nhưng không phù hợp với thời đại khoa học kĩ thuật ngày nay. Em đồng tình hay không đồng tình với quan điểm đó ? Hãy thể hiện quan điểm của mình bằng một đoạn văn dài khoảng hai mươi dòng.
Câu 5:
a. Hãy tìm những câu tục ngữ nói về việc học của con người. 
b. Những câu tục ngữ ấy giúp em nhận thức như thế nào về việc học tập? 
Câu 6:
a. Tục ngữ có câu: “ Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Em hiểu như thế nào về nội dung,

File đính kèm:

  • docxcau_hoi_va_bai_tap_lan_1_mon_ngu_van_lop_7.docx