Tài liệu dạy học Tin học Lớp 6 - Chỉnh sửa văn bản. Định dạng văn bản

BÀI CHỈNH SỬA VĂN BẢN

I/ CÁC  EM TÌM HIỂU BÀI CHỈNH SỬA VĂN BẢN Ở SGK TRANG 111,112  VÀ 113 TIN HỌC 6

II/ CÁC EM GHI VÀO VỞ HỌC NỘI DUNG SAU:

III /  CÁC EM LÀM CÁC BÀI TẬP SAU:

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC 6 CHỈNH SỬA VĂN BẢN

Bài 1:  Để xóa kí tự ngay sau con trỏ, dùng phím:
A. Backspace                       B.Shift 

C. Delete                              D. Ctrl

Bài 2: Để xóa một phần nội dung của văn bản, em thực hiện thao tác nào dưới đây?

A. Đặt con trỏ soạn thảo trước phần văn bản cần xóa và nhấn phím Backspace

B. Đặt con trỏ soạn thảo sau phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete

C. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Ctrl

D. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete hoặc Backspace           

Bài 3: Muốn chọn phần văn bản, ta có thể thực hiện

  1. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu phần văn bản cần chọn, nhấn giữ phím Shift và nháy chuột tại vị trí cuối phần văn bản cần chọn

B. Kéo thả chuột từ vị trí cuối đến vị trí bắt đầu phần văn bản cần chọn

   C. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu phần văn bản cần chọn, nhấn giữ phím Shift và sử dụng các phím mũi tên đến vị trí cuối phần văn bản cần chọn

D. Tất cả đều đúng             

docx 8 trang Lệ Chi 19/12/2023 800
Bạn đang xem tài liệu "Tài liệu dạy học Tin học Lớp 6 - Chỉnh sửa văn bản. Định dạng văn bản", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tài liệu dạy học Tin học Lớp 6 - Chỉnh sửa văn bản. Định dạng văn bản

Tài liệu dạy học Tin học Lớp 6 - Chỉnh sửa văn bản. Định dạng văn bản
LỚP 6 -Ngày 14/4/2020
BÀI CHỈNH SỬA VĂN BẢN
I/ CÁC EM TÌM HIỂU BÀI CHỈNH SỬA VĂN BẢN Ở SGK TRANG 111,112 VÀ 113 TIN HỌC 6
II/ CÁC EM GHI VÀO VỞ HỌC NỘI DUNG SAU:
1.Xóa và chèn thêm văn bản
a) Xóa văn bản
- Phím Backspase (⭠) dùng để xóa kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo.
- Phím Delete dùng để xóa kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo.
* Lưu ý: (sgk)
b) Chèn thêm văn bản
- Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn
- Gõ thêm nội dung vào
2.Chọn phần văn bản
- Nguyên tắc (sgk)
- Để chọn phần văn bản ta thực hiện:
+)Nháy chuột tại vị trí bắt đầu
+)Kéo thả chuột đến cuối phần văn bản cần chọn.
3. Sao chép và di chuyển nội dung văn bản.
- Các bước sao chép:
B1: Chọn phần văn bản cần sao chép và chọn lệnh Copy
B2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép và chọn lệnh Paste
- Các bước di chuyển:
B1: Chọn phần văn bản cần di chuyển và chọn lệnh Cut
B2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí mới và chọn lệnh Paste
III / CÁC EM LÀM CÁC BÀI TẬP SAU:
:BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC 6 CHỈ...ừ LƯỜI
Bài 10: Để khôi phục trạng thái cũ văn bản ta nhấp phím:
A. Undo B. Ctrl + Z
C. Cả hai đáp án trên đều đúng D. Cả hai đáp án trên đều sai
MÔN TIN HỌC 6
ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (ngày 21/ 04 /2020)
- Các em tìm hiểu nội dung bài học trong sgk trang 118, 120, 121 
- Các em ghi các nội dung chính sau vào vở
I. Lí thuyết:
1. Định dạng văn bản
    • Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự, các đoạn văn bản và các đối tượng khác trên trang.
    • Mục đích văn bản dễ đọc trang văn bản có bố cục đẹp và người đọc dễ ghi nhớ các nội dung cần thiết.
    • Định dạng văn bản gồm 2 loại.
       ◦ Định dạng kí tự.
       ◦ Định dạng đoạn văn bản.
2. Định dạng kí tự:
    • Thay đổi dáng vẻ của một hoặc một nhóm kí tự.
    • Các tính chất phổ biến gồm:
    • Phông chữ: Hà Nội Hà Nội Hà Nội.
    • Cỡ chữ: Hà Nội Hà Nội Hà Nội.
    • Kiểu chữ: Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội.
    • Màu sắc: Hà Nội Hà Nội Hà Nội.
a) Sử dụng các nút lệnh:
    • Ta chọn văn bản cần định dạng rồi sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ:
    • Các nút lệnh gồm:
       ◦ Phông chữ: 
       ◦ Cỡ chữ: 
       ◦ Kiểu chữ: 
       ◦ Màu chữ: 
b) Sử dụng hộp thoại Font
    • Chọn phần văn bản cần định dạng, mở bảng chọn Format, chọn lệnh Font và sử dụng hộp thoại Font.
Lưu ý: Nếu không chọn trước phần văn bản thì các thao tác sẽ không được áp dụng cho kí tự nào cả.
II-Bài tập :
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8

File đính kèm:

  • docxtai_lieu_day_hoc_tin_hoc_lop_6_chinh_sua_van_ban_dinh_dang_v.docx