Bài giảng môn Tin học Lớp 6 - Bài 4: Chuột máy tính - Ngô Thị Thu

? Chuột máy tính

   Chuột máy tính có nhiều hình dạng khác nhau, giúp em điều khiển máy tính được thuận tiện và nhanh chóng.

  Sử dụng chuột

a) Cách cầm chuột

ãđặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón trỏ đặt vào nút trái của chuột, ngón giữa đặt vào nút phải của chuột.

ãNgón cái và các ngón còn lại cầm giữ hai bên chuột.

b) Con trỏ chuột

c) Các thao tác sử dụng chuột

+ Di chuyển chuột: Là thay đổi vị trí của chuột trên một mặt phẳng.

+ Nháy chuột: Nháy nút trái chuột một lần rồi thả ngón tay.

+ Nháy đúp chuột: Nháy chuột  nhanh hai lần liên tiếp.

+ Kéo thả chuột: Nhấn và giữ nút trái của chuột, di chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần thiết thì thả ngón tay nhấn giữ chuột.

ppt 8 trang Bảo Giang 31/03/2023 3540
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tin học Lớp 6 - Bài 4: Chuột máy tính - Ngô Thị Thu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng môn Tin học Lớp 6 - Bài 4: Chuột máy tính - Ngô Thị Thu

Bài giảng môn Tin học Lớp 6 - Bài 4: Chuột máy tính - Ngô Thị Thu
PHềNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRỰC NINH 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC THUẬN 
GIÁO ÁN HỘI GIẢNG 
môn: tin học 
Giáo viên: Ngô Thị Thu 
Thứ tư ngày 19 tháng 09 năm 2012 
Tin học 
Kiểm tra bài cũ 
 Hãy kể tên những bộ phận quan trọng của một máy tính để bàn ? 
Màn hình 
Bàn phím 
Phần thân máy 
Chuột 
Thứ tư ngày 19 tháng 09 năm 2012 
Tin học 
Bài 4: chuột máy tính 
 Chuột máy tính 
 Chuột máy tính có nhiều hình dạng khác nhau , giúp em đ iều khiển máy tính đ ược thuận tiện và nhanh chóng . 
Thứ tư ngày 19 tháng 09 năm 2012 
Tin học 
Bài 4: chuột máy tính 
 Chuột máy tính 
 Chuột máy tính có nhiều hình dạng khác nhau , giúp em đ iều khiển máy tính đ ược thuận tiện và nhanh chóng . 
Con lăn 
Nút trái 
Nút phải 
Thứ tư ngày 19 tháng 09 năm 2012 
Tin học 
Bài 4: chuột máy tính 
 Sử dụng chuột 
a) Cách cầm chuột 
 đ ặt úp bàn tay phải lên chuột , ngón trỏ đ ặt vào nút trái của chuột , ngón gi ữ a đ ặt vào nút phải của chuột . 
Ngón cái và các ngón còn lại cầm gi ữ hai bê

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tin_hoc_lop_6_bai_4_chuot_may_tinh_ngo_thi_thu.ppt