Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 43, Bài 15: Chỉnh sử văn bản - Năm học 2019- 2020

BÀI 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN  
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 
1. Kiến thức: 
- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: Xóa, chèn thêm nội dung văn băn. 
- Biết cách chọn phần văn bản. 
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện các thao tác: Xóa, chèn thêm nội dung văn bản 
- Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản. 
3. Thái độ:  
- Nghiêm túc trong giờ học, có tinh thần học hỏi, sáng tạo. 
- Tích cực tham gia xây dựng bài. 
4. Năng lực hướng tới: 
- Năng lực tự học. 
- Năng lực giải quyết vấn đề. 
II. CHUẨN BỊ PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC 
 Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, máy chiếu, máy tính. 
 Học sinh: Đọc trước bài ở nhà 
III. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC 
 Tổ chức lớp: (1 phút) Ổn định, kiểm diện 
 Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 
 Bài mới: 
 HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu thao tác xoá và chèn thêm nội dung văn bản. (20 phút) 
(1) Mục tiêu:   
- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: Xóa, chèn thêm nội dung văn băn. 
(2) Phương pháp/Kĩ thuật: HS tự đọc và khám phá. 
(3) Hình thức dạy học: Thảo luận nhóm, tự học. 
(4) Phương tiện dạy học: máy chiếu, máy tính. 
(5) Sản phẩm:  
- Thực hiện các thao tác: Xóa, chèn thêm nội dung văn bản
pdf 7 trang Lệ Chi 19/12/2023 540
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 43, Bài 15: Chỉnh sử văn bản - Năm học 2019- 2020", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 43, Bài 15: Chỉnh sử văn bản - Năm học 2019- 2020

Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 43, Bài 15: Chỉnh sử văn bản - Năm học 2019- 2020
 Tuần 23 Ngày soạn: 11/02/2020 
Tiết 43 Ngày dạy: 13/02/2020 
BÀI 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 
1. Kiến thức: 
- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: Xóa, chèn thêm nội dung văn băn. 
- Biết cách chọn phần văn bản. 
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện các thao tác: Xóa, chèn thêm nội dung văn bản 
- Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản. 
3. Thái độ: 
- Nghiêm túc trong giờ học, có tinh thần học hỏi, sáng tạo. 
- Tích cực tham gia xây dựng bài. 
4. Năng lực hướng tới: 
- Năng lực tự học. 
- Năng lực giải quyết vấn đề. 
II. CHUẨN BỊ PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC 
 Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, máy chiếu, máy tính. 
 Học sinh: Đọc trước bài ở nhà 
III. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC 
 Tổ chức lớp: (1 phút) Ổn định, kiểm diện 
 Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 
 Bài mới: 
 HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu thao tác xoá và chèn thêm nội dung văn bản. (20 phút) 
(1) Mục tiêu: 
- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: Xóa, chèn thêm nội dung văn băn. 
(2) Phương ph... 
trước khi xoá. 
b. Chèn thêm văn bản 
- Di chuyển con trỏ soạn soạn vào 
vị trí cần chèn và gõ thêm nội 
dung vào. 
 HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu cách chọn phần văn bản.(20 phút) 
(1) Mục tiêu: 
- Biết cách chọn phần văn bản. 
(2) Phương pháp/Kĩ thuật: HS tự đọc và khám phá. 
(3) Hình thức dạy học: Thảo luận nhóm, tự học. 
(4) Phương tiện dạy học: máy chiếu, máy tính. 
(5) Sản phẩm: 
- Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản. 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng 
GV: Vậy nếu muốn xóa phần văn bản 
lớn hơn thì làm thế nào? Đây chính là 
nội dung của mục chọn phần văn bản. 
GV: Như ở các tiết học trước, để chọn 
bất kì một thư mục nào ta thực hiện 
thao tác gì? 
GV: Nhận xét: Tương tự ở đây cũng 
vậy nhưng trong bài này là chọn phần 
văn bản, đây là chọn những đối tượng 
lớn hơn (cả một câu, hoặc là một đoạn, 
không phải là một đối tượng như đã học 
trong chương trước). 
GV: Vì vậy các em phải thực hiện 
chính xác từng đối tượng. 
GV: Để xóa một đoạn văn bản thì ta 
phải làm thế nào? 
GV: Nhận xét. 
GV: Hướng dẫn học sinh cách chọn văn 
bản. 
+ Nháy chuột vào vị trí đầu. 
+ Kéo thả chuột đến vị trí cuối đoạn văn 
cần chọn. 
GV: Giới thiệu thêm cách chọn văn bản 
bằng cách kết hợp chuột và bàn phím. 
HS: Lắng nghe hướng dẫn, 
quan sát SGK 
HS: Nháy chuột chọn vào thư 
mục đó. 
HS: Chú ý lắng nghe. 
HS: Chú ý lắng nghe. 
HS: Chọn đoạn văn bản cần 
xóa. 
HS: Chú ý lắng nghe. 
HS: Ghi bài vào vở. 
HS: Chú ý lắng nghe, quan 
sát. 
2. Chọn phần văn bản 
- Đưa con trỏ chuột vào vị trí đầu 
rồi thực hiện kéo chuột đến cuối 
đoạn văn bản cần chọn và thả 
chuột. 
* Lưu ý: Nếu quá trình thực hiện 
bị sai hoặc không như ý muốn ta 
có thể khôi phục lại trạng thái ban 
đầu bằng cách nháy lệnh Undo 
 trên thanh công cụ. 
 + Đưa con trỏ chuột vào vị trí đầu. 
+ Giữ phím Shift và nháy chuột vào 
cuối đoạn văn cần chọn. 
GV: Yêu cầu HS lên thực hành. 
* Lưu ý: Nếu quá trình thực hiện bị sai 
ta có thể kh...o tác sao chép và di chuyển phần văn bản trong chương trình Word. 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng 
- GV: Theo em sao chép phần văn bản 
là gì? 
- GV: Thao tác sao chép được thực hiện 
như thế nào? 
- GV: cho HS thực hiện thao tác. 
- GV lưu ý: Khi nháy nút Copy thì phần 
văn bản đó được lưu vào vùng nhớ đệm 
clipboard. Clipboard là vùng nhớ tạm 
thời dùng chung cho các ứng dụng của 
Windows. 
- GV: Có thể nháy nút Copy một lần và 
Sao chép là giữ nguyên phần 
văn bản đó ở vị trí gốc, đồng 
thời sao nội dung đó vào vị 
trí khác. 
- HS nêu thao tác sao chép: 
+ Chọn phần văn bản muốn 
sao chép và nháy nút Copy. 
+ Đưa con trỏ soạn thảo tới vị 
trí cần sao chép và nháy nút 
Paste. 
- HS thực hiện thao tác. 
- HS lắng nghe 
HS ghi nhớ kiến thức 
3. Sao chép và di chuyển nội 
dung văn bản 
a. Sao chép là giữ nguyên phần 
văn bản đó ở vị trí gốc, đồng thời 
sao chép nội dung đó vào vị trí 
khác. 
- Để sao chép ta thực hiện như 
sau: 
B1: Chọn phần văn bản muốn sao 
chép (Bôi đen văn bản) 
B2: Nháy nút chuột chọn lệnh 
Copy 
B3: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị 
trí cần sao chép và nháy chọn lệnh 
Paste (Nhấn Ctrl + C sau đó 
nhấn Ctrl + V) 
* Lưu ý: Em có thể nháy nút 
Copy một lần và nháy nút Paste 
nhiều lần để sao chép nội dung 
 nháy nút Paste nhiều lần để sao chép 
cùng nội dung vào nhiều vị trí khác 
nhau. 
- GV cho HS thực hành: Sao chép đoạn 
văn bản ở mẫu 2 giống mẫu 1 
- GV: Em có thể di chuyển một phần 
văn bản từ vị trí này sang một vị trí 
khác bằng cách sao chép rồi xoá phần 
văn bản ở vị trí gốc. 
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm theo 
cặp trả lời câu hỏi: 
- GV: Thao tác di chuyển được thực 
hiện như thế nào? 
- GV: Thao tác sao chép và thao tác di 
chuyển khác nhau ở bước nào? 
- GV nói rõ hơn sự khác nhau giữa thao 
tác sao chép và di chuyển: khi sao chép 
thì phần văn bản ở vị trí gốc còn 
nguyên, khi di chuyển thì phần văn bản 
ở vị trí gốc đã bị mất đi. 
GV cho HS thực hiện 

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_tin_hoc_lop_6_tiet_43_bai_15_chinh_su_van_ban_nam_ho.pdf